Úvodní strana
Úvodní strana
Územní plán

Územní plán

Veškerá dokumentace k platnému ÚP obce Kněžpole je zveřejněna na webu města Uherské Hradiště ZDE

Hlavní výkres - Urbanistická koncepce

Půdní fond

Asanace, VPS, VPO

Dopravní a technická infrastruktura

Koordinační výkres

Širší vztahy

Základní členění území

Odůvodnění

Text, návrh