Úvodní strana
Úvodní strana
Služby občanům, zápůjčky

Služby občanům, zápůjčky

Užívání prostor v budově kulturní zařízení čp. 52

Soukromé akce, oslavy

Suterén jeviště 500,- Kč/den
Sál 1000,- Kč/den
Celé kulturní zařízení 1500,- Kč/den


Komerční akce

Suterén jeviště 1500,- Kč/den
Sál 1500,- Kč/den
Celé kulturní zařízení 3000,- Kč/den


Kulturní akce zájmových a sportovních spolků obce

- bez poplatku (schváleno Radou obce dne 14.1.2009)


Zapůjčení vysoušeče zdiva

- zapůjčení je zdarma