Úvodní strana
Úvodní strana
CzechPoint

CzechPoint

CO JE TO CZECH POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí:
· Obchodní rejstřík
· Živnostenský rejstřík
· Katastr nemovitostí
· Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Výpisy z neveřejných evidencí:

· Rejstřík trestů
· Z bodového hodnocení řidiče
· Přijetí podání podle živnostenského zákona (§72)
· Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

CENÍK

  Cena za 1 stranu Cena za každou další i započatou stránku
Obchodní rejstřík 100,- 50,-
Živnostenský rejstřík 100,- 50,-
Katastr nemovitostí 100,- 50,-
Rejstřík trestů 100,-  

 

JAKÉ DOKLADY MAJÍ ŽADATELÉ O VÝPIS DOLOŽIT:

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík IČ subjektu
Živnostenský rejstřík IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

 

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí:

Rejstřík trestů:

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas.

Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

 

Ověřené výstupy s CzechPointu vydávají pracovnice Obecního úřadu.

O výpis je možné žádat v úřední dny:

pondělí a středa  od 7.00 do 12.00 hodin a od 12.30 do 17.00 hodin

V ostatní pracovní dny dle domluvy.