Úvodní strana
Úvodní strana
Úřední deska
DOKUMENTY O HOSPODAŘENÍ REGIONU ZA MORAVÚ DLE ZÁKONA Č. 250/2000 Sb.

DOKUMENTY O HOSPODAŘENÍ REGIONU ZA MORAVÚ DLE ZÁKONA Č. 250/2000 Sb.

Dokumenty ke stažení

Datum vyvěšení Datum stažení
Rozpočtové opatření č. 1/2020 03.06.2020 31.12.2020
Schválený Závěrečný účet za rok 2019 03.06.2020 30.06.2021
RZM – veřejnoprávní smlouva č. 1/2020 27.02.2020 28.02.2023
Příloha ke schválenému Závěrečnému účtu - FIN 120 za rok 2019 25.03.2020 30.06.2021
Zpráva o přezkoumání hospodaření r.2019 25.03.2020 30.06.2021
Návrh Závěrečného účtu 2019 25.03.2020 30.06.2020
Schválený rozpočet na rok 2020 Region za Moravú 17.12.2019
Návrh rozpočtu na rok 2020 22.11.2019
Příloha ke schválenému Závěrečnému účtu-Zpráva o výsledku hospodaření 03.07.2019
Rozpočtové opatření č.1/2019 03.07.2019
Příloha ke schválenému Závěrečnému účtu - FIN 120 03.07.2019
Schválený Závěrečný účet za rok 2018 03.07.2019
Rozpočet rok 2019 10.12.2018
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 12.06.2019
Příloha k Závěrečnému účtu za rok 2018 - FIN 12.06.2019
Příloha k Závěrečnému účtu za rok 2018 - Zpráva o hospodaření 12.06.2019
Příloha k Závěr.účtu za rok 2017 -FIN 20.06.2018
Příloha k Závěr.účtu za rok 2017 - Zpráva o hospodaření 20.06.2018
Schválený závěrečný účet za rok 2017 20.06.2018
Návrh-závěrečný účet za rok 2017 21.05.2018
Rozpočtové opatření č.1.2018 20.06.2018
Rozpočet rok 2018 06.12.2017
Návrh rozpočtu rok 2018 10.11.2017
Rozpočtový výhled 2018 - 2022 - Region za Moravú
Rozpočet 2017 - Region za Moravú
Návrh rozpočtu 2017 - Region za Moravú
Závěrečný účet za rok 2016 - Region za Moravú 21.06.2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionu Za Moravú za rok 2016 30.05.2017
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 31.12.2016 - Region Za Moravú 30.05.2017
Rozpočtové opatření 1/2017 21.06.2017