Úvodní strana
Úvodní strana
Stromořadí k výročí 800 let obce Kněžpole

Stromořadí k výročí 800 let obce Kněžpole

Stromořadí k výročí 800 let obce Kněžpole

Ministerstvo životní prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny, jako poskytovatel dotace dle ustanovení § 14 odst.2 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o poskytnutí dotace rozhodlo o poskytnutí dotace:

Název akce: Stromořadí k výročí 800 let obce Kněžpole

Místo akce: pozemky p.č. 1479/133, 1476/5, 1476/4, 1476/8, 1476/9, 1476/10, 1476/11, 1476/12, 1476/13 a 1476/15 v k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště

Stromořadí 32 dřevin – 25 neovocných dřevin a 7 ovocných dřevin

Realizace akce: od 1.9.2020 - 10.11.2020

Předmět podpory jsou finanční prostředky do výše 100 % uznatelných nákladů, nejvýše však 61 790,00 Kč.

Obec Kněžpole obdržela neinvestiční dotaci ve výši 61 790,00 Kč.