Úvodní strana
Úvodní strana
Revitalizace sídelní zeleně v obci Kněžpole

Revitalizace sídelní zeleně v obci Kněžpole

Obec Kněžpole získala dotaci na výsadbu zeleně. Tato nová zeleň (okrasné a ovocné stromy, keře, trvalky a cibuloviny, plus samozřejmě trávník) spolu s doprovodným mobiliářem je realizována během podzimu 2021 v celkem čtyřech lokalitách v obci. Jedná se o plochy veřejných prostranství - tři hřiště a náves.

Cílem projektu je zejména obnova reprezentativního prostoru - návsi, tak na ploch zeleně, které jsou součástí sportovních a herních areálů. Navrženými opatřeními, spojených zejména s výsadbou vegetačních prvků, dojde především k vytvoření tzv. uzlů - významných ploch zeleně, které mohou být v budoucnu v rámci systému zeleně propojovány liniovými vegetačními prvky doprovázející komunikace.

Taková zeleň bude po realizaci těchto opatření ochlazovat, skýtat místa pro odpočinek, bude pozitivně působit na zdraví obyvatel a také se stane útočištěm mnoha druhů živočichů. Lidem i jednotlivým druhům rostlin a živočichům nejvíc vyhovuje, když jsou ostrůvky zeleně vzájemně propojeny do velké zelené sítě. Pro obyvatele obce vzniknou plochy zeleně s potenciálem jak pasivní, tak aktivní rekreace, které navíc přispívají ke stabilitě a druhové pestrosti.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Soubory

  • Revitalizace sídelní zeleně v obci Kněžpole (Stáhnout)