Úvodní strana
Úvodní strana
Poslední rozloučení 2020

Poslední rozloučení 2020

Úmrtí Marie Šnajdarová, Kněžpole čp. 234 - zemřela dne 19. 1. 2020
parte Marie Šnajdarová

Úmrtí Jarmila Košinová, Kněžpole čp. 178 - zemřela dne 4. 2. 2020
parte Jarmila Košinová

Úmrtí František Havel, Kněžpole čp. 239 - zemřel dne 11.2.2020
parte František Havel

Úmrtí Štěpán Kašný, Kněžpole čp. 176 - zemřel dne 11.3.2020
parte Štěpán Kašný