Úvodní strana
Úvodní strana
Poslední rozloučení 2020

Poslední rozloučení 2020

Úmrtí Marie Šnajdarová, Kněžpole čp. 234 - zemřela dne 19. 1. 2020
parte Marie Šnajdarová

Úmrtí Jarmila Košinová, Kněžpole čp. 178 - zemřela dne 4. 2. 2020
parte Jarmila Košinová

Úmrtí František Havel, Kněžpole čp. 239 - zemřel dne 11.2.2020
parte František Havel

Úmrtí Štěpán Kašný, Kněžpole čp. 176 - zemřel dne 11.3.2020
parte Štěpán Kašný

Úmrtí Vlastimila Juřenová, Kněžpole čp. 188 - zemřela dne 4.5.2020
parte Vlastimila Juřenová

Úmrtí Marie Knotová, Kněžpole čp. 30 - zemřela dne 27.5.2020
parte Marie Knotová

Úmrtí Antonín Jakšík - zemřel dne 28.5.2020
parte Antonín Jakšík

Úmrtí Karel Polášek, Kněžpole čp. 114 - zemřel dne 16.9.2020
parte Karel Polášek

Úmrtí Jiřina Mazůrková, Kněžpole čp. 22 - zemřela dne 23.9.2020
parte Jiřina Mazůrková

Úmrtí Anežka Hrubošová, Kněžpole čp. 233 - zemřela dne 28.9.2020
parte Anežka Hrubošová

Úmrtí František Šuranský, Kněžpole čp. 151 - zemřel dne 7.10.2020
parte František Šuranský

Úmrtí Květoslav Krejčiřík, Kněžpole čp. 230 - zemřel dne 10.10.2020
parte Květoslav Krejčiřík

Úmrtí Františka Lapčíková, Kněžpole čp. 240 - zemřela dne 16.10.2020
parte Františka Lapčíková

Úmrtí Ludmila Pauříková, Kněžpole čp. 236 - zemřela dne 19.11.2020
parte Ludmila Pauříková