Úvodní strana
Úvodní strana
Poslední rozloučení 2015

Poslední rozloučení 2015

Úmrtí Marie Ondroušková, Kněžpole čp. 37 - zemřela 15.2.2015
parte Marie Ondroušková.jpg

Úmrtí Vojtěch Slováček, Kněžpole čp. 184 - zemřel dne 9.4.2015
parte Vojtěch Slováček.pdf

Úmrtí Antonín Malina, Kněžpole čp. 180 - zemřel dne 29.4.2015
parte Antonín Malina.jpg

Úmrtí Františka Flíborová, Kněžpole čp. 12 - zemřela dne 23.5. 2015
parte Františka Flíborová.pdf

Úmrtí Zdeněk Lapčík, Kněžpole čp. 263 -zemřel 7.7.2015
parte Zdeněk Lapčik.pdf

Úmrtí Ludmila Foltýnová, Kněžpole čp. 132 - zemřela dne 5.9.2015
parte Ludmila Foltýnová.pdf

Úmrtí Vladimír Šnajdar, Kněžpole čp. 234 - zemřel dne 16.9.2015
parte Vladimír Šnajdar.pdf

Úmrtí Jaroslava Novotná, Kněžpole čp.304 - zemřela dne 9.10.2015
parte Jaroslava Novotná.pdf

Úmrtí Anna Jakšíková - zemřela dne 12.10.2015
parte Anna Jakšíková.pdf

Umrtí Marie Šestáková, Kněžpole čp. 21-zemřela 2.11.2015
parte Marie Šestáková.pdf

Úmrtí Alena Gajdošová, Kněžpole čp. 246 - zemřela dne 4.11.2015
parte Alena Gajdošová.pdf

Úmrtí Václav Lapčík, Kněžpole čp. 253 - zemřel dne 14.11.2015
parte Vašek Lapčík.pdf