Úvodní strana
Úvodní strana
Pořízení nové požární techniky

Pořízení nové požární techniky

Pořízení nové požární techniky – nákup dopravního automobilu JPO v Kněžpole

Zlínský kraj poskytl obci Kněžpole investiční dotaci z Fondu Zlínského kraje do výše 300.000 Kč, současně však maximálně 30,00 % celkových způsobilých výdajů projektu na realizaci projektu: pořízení nové požární techniky – nákup dopravního automobilu JPO v Kněžpole – Smlouva o poskytnutí dotace č. D/2628/2018/KH.

Ministerstvo vnitra vydalo „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ pod identifikačním číslem a názvem: 014D241008406 Kněžpole – Dopravní automobil, v částce 450.000,00 Kč, jako maximální k částce, na kterou byla příjemcem dotace – obcí Kněžpole uzavřena kupní smlouva na předmět výše uvedené akce (1 500 000,-Kč).