Úvodní strana
Úvodní strana
Pořízení 3 kusů zásahových obleků pro JSDHO Kněžpole

Pořízení 3 kusů zásahových obleků pro JSDHO Kněžpole

Pořízení 3 kusů zásahových obleků pro JSDHO Kněžpole

Zlínský kraj jako poskytovatel neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje poskytne obci Kněžpole dotaci do výše 33 000,00 Kč, současně však 67,94 % celkových způsobilých výdajů projektu, na realizaci projektu:

Pořízení 3 kusů zásahových obleků pro JSDH obce Kněžpole.

Dotace je poskytována na základě programu RP12-20 – Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje, schváleného Radou Zlínského kraje dne 19.8.2019 usnesením č. 0563/R20/19.

Realizace akce: rok 2020

Obec Kněžpole obdržela neinvestiční dotaci ve výši 31 951,00 Kč.