Úvodní strana
Úvodní strana
Kněžpole – revitalizované komunitní centrum

Kněžpole – revitalizované komunitní centrum

Obec Kněžpole realizovala projekt s názvem Kněžpole – revitalizované komunitní centrum, v rámci něhož byl revitalizován objekt pro setkávání různých skupin obyvatel Kněžpole. 

Projekt řešil vytvoření materiálně a technicky vhodného prostoru pro:

- setkávání obyvatel kněžpolských ulic a sousedů, případně ostatních obyvatel obce

- setkávání tematických skupin (sport, kultura, folklor, hraní si);

- realizaci volnočasových aktivit, kulturních a zájmových akcí vyplývajících z tradic a zvyků;.

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit zařízení, ve kterém se setkávají členové kněžpolské komunity.

Na akci Kněžpole - revitalizované komunitní centrum byla poskytnuta dotace v celkové výši

1 162 987,33 Kč, UZ 17969 IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU - INV