Úvodní strana
Úvodní strana
Kněžpole, Předbraní - Infrastruktura, prodloužení vodovodu a kanalizace

Kněžpole, Předbraní - Infrastruktura, prodloužení vodovodu a kanalizace

Zlínský kraj poskytl obci Kněžpole investiční dotaci z Fondu Zlínského kraje do výše 505 000 Kč, současně však maximálně 39,99 % celkových způsobilých výdajů projektu na realizaci projektu: Kněžpole, Předbrání – Infrastruktura, prodloužení vodovodu a kanalizace, evidovaného pod registračním číslem žádosti o poskytnutí dotace RP01-18DT1/008 – Smlouva o poskytnutí dotace č. D/3527/2018/STR.