Úvodní strana
Úvodní strana
Dokumenty
Archiv úřední desky

Archiv úřední desky

Datum vyvěšení Datum stažení
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné 2020 23.04.2021 10.05.2021
VV - hromadný předpisný seznam čj. 725116/21/3300-11460-708147 21.04.2021 26.05.2021
VV-rozhodnutí-zastavení řízení o vydání usnesení o přerušení řízení - Stavby v areálu AZ Betonu 15.04.2021 03.05.2021
Dražební vyhláška čj. 185EX 1443/14-364 - elektronická dražba 14.04.2021 21.05.2021
Informace o konání zasedání ZO č. 12 08.04.2021 16.04.2021
Oznámení zahájení územního řízení sp.zn.776/2020/DR "Kněžpole, Obec-obnova NN, kab.NN" 07.04.2021 23.04.2021
VV - doručení návrhu aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zl.kraje a oznámení o konání veřejného projednání 06.04.2021 19.05.2021
VV - sdělení - seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí - Stavby v areálu AZ Betonu 10.03.2021 26.03.2021
Výzva vlastníkům nemovitostí 3/2021 04.03.2021 04.03.2022
Informace o konání zasedání ZO č. 11 10.02.2021 19.02.2021
Informace o konání zasedání ZO č. 10 10.12.2020 18.12.2020
Cenové oznámení - změna ceny vodného a stočného s účinností od 1.1.2021 09.12.2020 28.12.2020
Usnesení o zrušení exekučního řízení 02.12.2020 18.12.2020
VV - Vyjádření k podanému odvolání "Stavby v areálu AZ Betonu" 26.10.2020 11.11.2020
Usnesení o nařízení el.dražebního jednání 05.10.2020 02.12.2020
Usnesení Veřejnou vyhláškou-přerušení řízení o dodatečném povolení stavby - "stavby v areálu AZ Beton" 10.09.2020 29.09.2020
Výzva vlastníkům nemovitostí 8/2020 31.08.2020 01.03.2021
Informace o konání zasedání ZO č. 9 25.08.2020 04.09.2020
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje - COVID 19 18.08.2020 30.09.2020
Oznámení - volby do zastupitelstev krajů a senátu 14.08.2020 11.10.2020