Úvodní strana
Úvodní strana
Dokumenty
Archiv úřední desky

Archiv úřední desky

Datum vyvěšení Datum stažení
Adresný záměr uzavření dodatku k nájemní smlouvě - byt. čp. 103 18.10.2021 03.11.2021
Záměr obce výpůjčky části pozemku p.č. 2113/2 11.10.2021 28.10.2021
VV - oznámení o konání opakovaného veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu opatření obecné povahy Změna č. 1 územního plánu Kněžpole 07.10.2021 19.11.2021
výzva - vyjádření k podanému odvolání - stavby v areálu AZ Betonu 30.09.2021 16.10.2021
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 23.09.2021 10.10.2021
VV - opatření obecné povahy MZE-49892/2021-16212 16.09.2021 31.12.2022
Informace o konání zasedání ZO č. 14 14.09.2021 22.09.2021
Záměr obce snížení pronájmu objektu občanské vybavenosti čp. 49 09.09.2021 28.09.2021
Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 09.09.2021 14.09.2021
Výzva vlastníkům nemovitostí 8/2021 31.08.2021 31.12.2021
Rozhodnutí - zamítnutí stavby "stavby v areálu AZ Betonu" 27.08.2021 13.09.2021
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků v obci Kněžpole pro volby do Poslanecké sněmovny 8. a 9. 10. 2021 23.08.2021 10.10.2021
Stanovení minimálního počtu členů OVK - volby do Parlamentu ČR 04.08.2021 20.08.2021
Adresný záměr uzavření dodatku k nájemní smlouvě - byt.č. čp. 103 15.07.2021 02.08.2021
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 21.06.2021 07.07.2021
Informace o konání zasedání ZO č. 13 14.06.2021 23.06.2021
Pozvánka na valnou hromadu - honební společenstvo Kněžpole 08.06.2021 30.06.2021
VV- Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a výzva k uplatnění připomínek 31.05.2021 18.06.2021
VV-Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek-Národní plán povodí Dunaje 31.05.2021 18.06.2021
Záměr obce převodu nemovitých věcí - části pozemků p.č. 2291/2 a 2750 27.05.2021 14.06.2021