Úvodní strana
Úvodní strana
Dokumenty
Archiv úřední desky

Archiv úřední desky

Datum vyvěšení Datum stažení
Informace o konání zasedání ZO č. 8 27.05.2020 05.06.2020
Záměr obce převodu nemovitých věcí - pozemek p.č. st. 115/1 11.05.2020 27.05.2020
Záměr obce - snížení nájmu nebytových prostor "ordinace praktického lékaře" 11.05.2020 27.05.2020
Záměr obce převodu nemovitých věcí - část pozemku p.č. 2766/1 05.05.2020 21.05.2020
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019 24.04.2020 11.05.2020
VV-zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - Daň z nemovitých věcí na rok 2020 21.04.2020 27.05.2020
VV-opatření obecné povahy Mze - čj. 17110/2020-MZE-16212 06.04.2020 31.12.2022
VV - rozhodnutí čj. KUZL 22352/2020 Stavby v areálu AZ Betonu 25.03.2020 10.04.2020
VV-Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu "Kněžpole, oprava místní komunikace" 23.03.2020 08.04.2020
Informace o konání zasedání ZO č. 7 28.02.2020 11.03.2020
Výzva vlastníkům nemovitostí 2/2020 27.02.2020 28.02.2021
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost Saitzová Lenka 19.02.2020 06.03.2020
VV-Oznámení o konání veřejného projednání návrhu opatření obecné povahy Změna č. 1 územního plánu Kněžpole 28.01.2020 19.03.2020
Záměr obce o pronájmu ordinace prakt.lékaře-adresný 20.12.2019 06.01.2020
Pozvánka na valnou hromadu - Honební společenstvo Kněžpole 18.12.2019 21.01.2020
VV-Opatření obecné povahy čj. 63920/2019-MZE-16212 09.12.2019 10.01.2020
Cenové oznámení SVK na rok 2020 09.12.2019 31.01.2020
Informace o konání zasedání ZO č. 6 05.12.2019 13.12.2019
Dražební vyhláška 007 EX 251/18-39 12.11.2019 13.12.2019
Upozornění vlastníkům pozemků na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin 16.10.2019 04.11.2019