Úvodní strana
Úvodní strana
Dokumenty
Archiv úřední desky

Archiv úřední desky

Datum vyvěšení Datum stažení
Informace o konání zasedání ZO č. 10 10.12.2020 18.12.2020
Cenové oznámení - změna ceny vodného a stočného s účinností od 1.1.2021 09.12.2020 28.12.2020
Usnesení o zrušení exekučního řízení 02.12.2020 18.12.2020
VV - Vyjádření k podanému odvolání "Stavby v areálu AZ Betonu" 26.10.2020 11.11.2020
Usnesení o nařízení el.dražebního jednání 05.10.2020 02.12.2020
Usnesení Veřejnou vyhláškou-přerušení řízení o dodatečném povolení stavby - "stavby v areálu AZ Beton" 10.09.2020 29.09.2020
Výzva vlastníkům nemovitostí 8/2020 31.08.2020 31.08.2021
Informace o konání zasedání ZO č. 9 25.08.2020 04.09.2020
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje - COVID 19 18.08.2020 30.09.2020
Oznámení - volby do zastupitelstev krajů a senátu 14.08.2020 11.10.2020
Záměr obce převodu nemovitých věcí - část pozemku p.č. 2766/1 (13 m) 30.07.2020 17.08.2020
VV-opatření obecné povahy Mze - čj. 33784/2020-MZE-16212 28.07.2020 31.12.2022
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 23.07.2020 03.09.2020
Záměr obce - uzvaření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 1.8.2018 13.07.2020 30.07.2020
Informace o konání zasedání ZO č. 8 27.05.2020 05.06.2020
Záměr obce převodu nemovitých věcí - pozemek p.č. st. 115/1 11.05.2020 27.05.2020
Záměr obce - snížení nájmu nebytových prostor "ordinace praktického lékaře" 11.05.2020 27.05.2020
Záměr obce převodu nemovitých věcí - část pozemku p.č. 2766/1 05.05.2020 21.05.2020
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019 24.04.2020 11.05.2020
VV-zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - Daň z nemovitých věcí na rok 2020 21.04.2020 27.05.2020