Úvodní strana
Úvodní strana
Aktuality
Výzva občanům

Výzva občanům

Krizový štáb obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště eviduje žádost Uherskohradišťské nemocnice o dobrovolníky, kteří by v současné situaci pomohli řešit její stávající personální situaci. Proto oslovil každého starostu města či obce ve správním obvodu ORP Uherské Hradiště a tlumočil tuto žádost Uherskohradišťské nemocnice.

Nemocnice by přivítala DOBROVOLNÍKY z řad občanů:

  • kteří z důvodu vládních krizových opatření nechodí do práce u svého zaměstnavatele nebo mají z jiných důvodů možnost a jsou OCHOTNÍ DLOHODOBĚ pomoci;
  • jedná se o sanitářské práce a všeobecnou péči o pacienty (podle aktuální potřeby a po zaškolení);
  • časově zní žádost minimálně na dobu 14 dnů, nejlépe 1 měsíc;
  • mohou to být muži i ženy; s ohledem na předpokládaný druh práce spíše muži;
  • z pracovně právního hlediska by se jednalo uzavření dohody o pracovní činnosti.

Pokud by se mezi občany naší obce takoví dobrovolníci našli, žádáme vás, abyste zaslali jméno, příjmení a telefonický kontakt (nejlépe číslo mobilního telefonu) na

e-mail: obec@knezpole.cz,

t.č. 572 587 121 (Obecní úřad Kněžpole)

Tyto kontakty budou zaslány pracovníku pověřenému vedením této evidence krizovým štábem ORP Uh. Hradiště.