Úvodní strana
Úvodní strana
Aktuality
Výsledek Tříkrálové sbírky

Výsledek Tříkrálové sbírky

V sobotu 8.1.2022 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Koledníčci vykoledovali  částku 51.105,- Kč, což je v naší obci historicky nejvyšší částka.

Děkujeme všem obětavým koledníčkům a dále hlavní koordinátorce paní Ivetě Hruškové a vedoucím skupinek paní Lence Kolaříkové, Kateřině Vašíčkové a panu Antonínu Staňkovi.

Největší dík ale směřujeme vám všem, kteří jste s otevřeným srdcem přivítali Tři krále ve svých domovech a finančně přispěli na pomoc těm, kteří ji nejvíce potřebují.