Úvodní strana
Úvodní strana
Aktuality
Tříkrálová sbírka 8.1.2022

Tříkrálová sbírka 8.1.2022

Tříkrálová sbírka 2022 bude po roční odmlce opět kontaktní

Svátek Tří králů je vyvrcholením a ukončení vánoc. Připomíná okamžik zjevení Krista všem lidem jako krále všech. Zvyk Tříkrálového koledování v českých a moravských krajích obnovila Charita Česká republika v roce 2000, kdy nejprve na Moravě, a o rok později již po celé České republice, začala, za spolupráce farností, obecních a městských úřadů, a především velkého počtu dobrovolníků, organizovat Tříkrálovou sbírku.

Navázala tím na tradici, kdy v minulosti chodily chudé děti převlečené za Tři krále a přinášely požehnání, které zapsaly na rám vstupních dveří do stavení ve formě tří písmen K+M+B. Tři známé litery nejsou začáteční písmena jmen králů Kašpara, Melichara a Baltazara (jde zřejmě o starobylý a zakořeněný výmysl), nýbrž znamenají “Kyrios mansionem benedicet - Pán žehnej tomuto domu“. Požehnání Tří králů mělo ochraňovat stavení i ty, kteří v něm přebývali, za což obyvatelé domů obdarovávali příchozí jídlem, sladkostmi nebo penězi.

Dnes tedy opět přicházejí malí i velcí koledníci do našich domácností, křídou označují naše obydlí a přináší poselství radosti, naděje a pokoje pro celý rok. Stejně jako se kdysi plni radosti z narození Ježíška vraceli Kašpar, Melichar a Baltazar do svých domovů, také naši koledníci se vracejí plni radosti a hrdosti, že mohli do našich domácností předat požehnání našich biskupů či arcibiskupů a zároveň naplnit tříkrálové pokladničky.

V nelehkém období, které v posledních letech zažíváme z důvodu pandemie, možná ještě více rezonuje to, že v minulosti znamení na dveřích vymezovala také prostor pravdy a spravedlnosti uprostřed ne vždy přívětivého světa. Proto děkujeme vám všem, že malým či větším finančním darem přinesete trochu té „sociální spravedlnosti“ těm, kteří ji potřebují přece jen více než my. A doufáme, že výtěžek z koledování bude u nás na Slovácku opět jeden z nejvyšších v celé republice.

„Své záměry na využití sbírky zveřejňujeme již v listopadu předcházejícího roku, stejně jako následně transparentně prezentujeme přesné využití skutečných částek na konkrétní projekty“, uvedl Dalibor Jirásek, projektový manažer Charity Uherské Hradiště. „V roce 2022 to bude podpora Domácího hospice Antonínek, přímá pomoc občanům Uherskohradišťska, obnova vozového parku pro naše terénní služby a samozřejmě jsme schopni reagovat na jakoukoliv další potřebu, která se v roce 2022 vyskytne“, upřesnil Dalibor Jirásek. A Marcela Kokoliová, koordinátorka Tříkrálové sbírky, dodává: „Hlavně věříme, že po roční odmlce, kdy jsme z důvodu Covidu mohli koledovat pouze virtuálně, případně u obchodních center, Vás opravdu všechny navštívíme osobně.“

Oblastní charita Uherské Hradiště

 

V naší obci bude Tříkrálová sbírka probíhat v sobotu 8. ledna 2022.