Úvodní strana
Úvodní strana
Aktuality
Sběr nebezpečného odpadu

Sběr nebezpečného odpadu

8.6.2020 proběhne svoz nebezpečných složek odpadu vytříděných z komunálního odpadu, který byl z důvodu epidemie v původním dubnovém termínu zrušen.

Svoz bude probíhat před budovou Obecního úřadu od 16 do 16:45 hodin.

PŘEHLED SHROMAŽĎOVANÝCH ODPADŮ:

• 200113 Rozpouštědla
• 200114 Kyseliny
• 200115 Zásady
• 200117 Fotochemikálie
• 200119 Pesticidy
• 200126 Olej a tuk
• 200127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsah. neb.látky
• 200129 Detergenty obsahující nebezpečné látky
• 200131 Nepoužitelná cytostatika

VYBRANÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ V REŽIMU ZPĚTNÉHO ODBĚRU:

chladící zařízení (lednice), televizory, monitory, počítače, zářivky, baterie a další zařízení dle příslušné legislativy