Úvodní strana
Úvodní strana
Aktuality
Omezení úředních hodin

Omezení úředních hodin

V návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 21.10. 2020, vyhlášeným pod č. 426/2020 o přijetí krizového opatření je omezen rozsah úředních hodin Obecního úřadu Kněžpole takto:

PONDĚLÍ 12:00 – 17:00
STŘEDA 10:00 – 15:00

Tyto hodiny jsou vyhrazeny pro vyřízení nejnutnějších a neodkladných záležitostí občanů. Mimo tyto hodiny bude budova úřadu pro veřejnost uzavřena.

Žádáme, aby občané upřednostňovali písemný, elektronický či telefonní kontakt před osobním.

Platby za místní poplatky provádějte, prosím,  bezhotovostní formou na účet obce
č.: 9726721/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - sazba poplatku činí 380,- Kč/osobu.

Poplatek ze psů - sazba poplatku činí 100,- Kč/pes. Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 50,- Kč.

Pracovníky úřadu lze kontaktovat emailem nebo telefonicky:

Mgr. Petr Knot                                 starosta@knezpole.cz     572 587 135, 724 179 317
Iveta Hrušková                                obec@knezpole.cz          572 588 170, 605 048 744
Ing. Kateřina Vašíčková                  urad@knezpole.cz           572 587 121, 775 141 280