Úvodní strana
Úvodní strana
Dokumenty
Archiv úřední desky

Archiv úřední desky

Datum vyvěšení Datum stažení
Záměr obce převodu nem.věcí - část par.č.1381/1 09.06.2017 27.06.2017
Závěrečný účet za rok 2016 - Sdružení měst a obcí Východní Moravy 02.06.2017 20.06.2017
VV - Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby č. 517/2017 31.05.2017 16.06.2017
Informace o konání ZO dne 25.5.2017 17.05.2017 26.05.2017
Záměr obce Kněžpole o výpůjčce části pozemku p.č. 3004 17.05.2017 02.06.2017
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) ceny pro vodné a stočné za rok 2016 28.04.2017 15.05.2017
VV - Zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam Daň z nemovitých věcí na rok 2017 27.04.2017 29.05.2017
VV-Seznámení s podklady rozhodnutí - Stavby v areálu AZ Betonu 24.04.2017 10.05.2017
Nařízení státní veterinární správy 04.04.2017 20.04.2017
Záměr obce Kněžpole změnit nájemní smlouvu 04.04.2017 20.04.2017
VV-Rozhodnutí-Výstavba nového kabelového vedení elektro NN, včetně trafostanice 22.03.2017 07.04.2017
DOKUMENTY O HOSPODAŘENÍ OBCE DLE ZÁKONA Č. 250/2000 Sb. 21.03.2017 01.01.2040
VV - Oznámení o projednání Zprávy o uplatňování územního plánu Kněžpole 20.03.2017 21.04.2017
Informace o konání ZO dne 7.3.2017 28.02.2017 08.03.2017
Výroční zpráva za rok 2016 podle zákona č. 106/1999 Sb. 23.02.2017 13.03.2017
VV-Sdělení-Seznámení s podklady rozhodnutí-stavby v areálu AZ Betonu 13.02.2017 01.03.2017
VV - Zpřístupnění hromadného předpisného seznamu 01.02.2017 06.03.2017
VV - Zahájení územního řízení - výstavba nového kabelového vedení NN 24.01.2017 09.02.2017
Honební společenstvo Kněžpole - Valná hromada 17.01.2017 10.02.2017
DOKUMENTY O HOSPODAŘENÍ REGIONU ZA MORAVÚ DLE ZÁKONA Č. 250/2000 Sb. 01.01.2017 01.01.2040