Úvodní strana
Úvodní strana
Dokumenty
Archiv úřední desky

Archiv úřední desky

Datum vyvěšení Datum stažení
Informace o konání ZO dne 13.3.2018 05.03.2018 13.03.2018
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR - 2.kolo 15.01.2018 27.01.2018
Nařízení státní veterinární správy - soupis chovů prasat domácích 11.01.2018 27.01.2018
Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Kněžpole 08.01.2018 26.01.2018
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR - 1.kolo 28.12.2017 14.01.2018
Pozvánka na první zasedání okr.volební komise - volba prezidenta ČR 13.12.2017 20.12.2017
Informace o konání ZO dne 14.12.2017 07.12.2017 15.12.2017
DOKUMENTY O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE DLE ZÁKONA Č. 250/2000 Sb. 27.11.2017 01.01.2040
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků v obci Kněžpole pro volbu prezidenta ČR 27.11.2017 14.12.2017
VV-doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 22.11.2017 07.01.2018
VV-rozhodnutí - Stavby v areálu AZ Betonu 21.11.2017 07.12.2017
VV-rozhodnutí o povolení stavby vodního díla 15.11.2017 01.12.2017
Záměr obce Kněžpole o převodu nemovitých věcí p.č. 2766/8 15.11.2017 01.12.2017
Stanovení minimálního počtu členů okr.volební komise - volba prezidenta ČR 13.11.2017 29.11.2017
VV-opatření obecné povahy - záplavové území toku Morava 13.11.2017 29.11.2017
VV-opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství 08.11.2017 24.11.2017
VV-územní rozhodnutí č. 29/2017 01.11.2017 16.11.2017
VV - uložení písemnosti pro Strýček Vlastimil, nar. 1988 16.10.2017 31.10.2017
VV - sdělení seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí - Stavby v areálu AZ Betonu 06.10.2017 23.10.2017
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 05.10.2017 22.10.2017