Úvodní strana
Úvodní strana
Dokumenty
Archiv úřední desky

Archiv úřední desky

Datum vyvěšení Datum stažení
VV-doručení aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zl.kraje 12.11.2018 28.11.2018
Dražební vyhláška o provedení el.dražby nemovité věci 01.11.2018 10.01.2019
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného ZO 23.10.2018 31.10.2018
VV - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích 12.10.2018 29.10.2018
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Kněžpole 08.10.2018 24.10.2018
VV-Oznámení o zahájení územního řízení "Silnice II/497:Uherské Hradiště-Bílovice 26.09.2018 12.10.2018
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Kněžpole 14.09.2018 07.10.2018
První zasedání OVK - volby do ZO ve dnech 5. a 6.9.2018 06.09.2018 11.09.2018
Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou v katastru nemovitostí dostatečně identifikováni 3.9.2018 03.09.2018 31.12.2018
Informace o konání zasedání ZO-6.9.2018 29.08.2018 06.09.2018
Informace ŘSZK ohledně spekulativních výkupů pozemků pod krajskými silnicemi 20.08.2018 05.09.2018
Záměr obce o převodu nemovitých věcí - p.č. 1381/1 20.08.2018 05.09.2018
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do ZO 2018 16.08.2018 03.09.2018
Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise 16.08.2018 03.09.2018
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Trávníky 15.08.2018 31.08.2018
Stanovení minimálního počtu členů OVK - volby do ZO 2018 23.07.2018 06.09.2018
Záměr obce - pronájem bytu - garsonka 17.07.2018 02.08.2018
VV-usnesení o ustanovení opatrovníka (spis/7065/2018) 09.07.2018 25.07.2018
Zveřejnění seznamu volebních obvodů 28.06.2018 01.08.2018
Záměr obce o pronájmu bytu 18.06.2018 04.07.2018