Úvodní strana
Úvodní strana
Dokumenty
Archiv úřední desky

Archiv úřední desky

Datum vyvěšení Datum stažení
Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise 16.08.2018 03.09.2018
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Trávníky 15.08.2018 31.08.2018
Stanovení minimálního počtu členů OVK - volby do ZO 2018 23.07.2018 06.09.2018
Záměr obce - pronájem bytu - garsonka 17.07.2018 02.08.2018
VV-usnesení o ustanovení opatrovníka (spis/7065/2018) 09.07.2018 25.07.2018
Zveřejnění seznamu volebních obvodů 28.06.2018 01.08.2018
Záměr obce o pronájmu bytu 18.06.2018 04.07.2018
Záměr obce o pronájmu pozemku - vyhrazení parkovacích míst 18.06.2018 04.07.2018
Závěrečný účet za rok 2017 - Sdružení měst a obcí Východní Moravy 11.06.2018 27.06.2018
VV - oznámení o zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka obec Kněžpole 06.06.2018 22.06.2018
Informace o konání ZO dne 7.6.2018 29.05.2018 08.06.2018
Informace o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů 23.05.2018 24.05.2019
Nařízení státní veterinární správy - mor včelího plodu 09.05.2018 25.05.2018
VV-doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a oznámení o konání veřejného projednání 04.05.2018 14.06.2018
VV - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu 27.04.2018 28.05.2018
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2017 25.04.2018 11.05.2018
Žádost o součinnost - řešení nedostatečně identifikovaného a neznámého vlastníka 05.03.2018 31.05.2018
Informace o konání ZO dne 13.3.2018 05.03.2018 13.03.2018
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR - 2.kolo 15.01.2018 27.01.2018
Nařízení státní veterinární správy - soupis chovů prasat domácích 11.01.2018 27.01.2018