• banner
  • banner

Diskuze

Napsat příspěvek

Nadpis: *
Text příspěvku: *
Uživatelské jméno: *
Heslo: *
Email:
Napište nospam:

Pokud jste tu poprvé, při odeslání příspěvku se automaticky zaregistrujete a pak nebude nikdo jiný moci psát pod Vaším jménem...
* Pokud jste zde poprvé, zadejte E-mail. Bude Vám na něj odesláno Vaše heslo pro případ ztráty.
Z důvodu zachování korektnosti diskuze bude vedení obce reagovat pouze na příspěvky podepsané celým jménem jejich pisatele.
Příspěvky, které budou obsahovat vulgarismy, nebo příspěvky, které by mohly jinak poškodit dobré jméno obce Kněžpole, budou bez upozornění mazány.

Počet příspěvků: 110
Světýlkové ohlédnutí 2019petr.jaksik@seznam.cz
20.10.2019

Dobré věci se chválí samy. A stejně jako není zvykem chválit kvalitní zboží – reklamu do tohoto výčtu opravdu odmítám zahrnout – stejně tak není zvykem chválit zdařilé akce. A právě proto chci tímto krátkým příspěvkem udělat malou výjimku. Chtěl bych poděkovat všem organizátorům včerejšího světýlkového pochodu za vydařenou akci. Nemá smysl zde jmenovat – všichni je známe i z předchozích ročníků a všichni víme, že bez jejich poctivé přípravy na tuto akci a bez jejich iniciativy by se kněžpolská „Světýlka“ nedočkala takového zájmu dětí, rodičů a také nás, již trochu bokem stojících, ale přesto stále aktivních „přátel“ školy. Chci poděkovat i pečícím maminkám a babičkám, které svoje ratolesti odpoledne před samotným průvodem na poslední chvilku zasvěcují do přípravy zákusků, štrůdlů, jednohubek a dalších dobrot. A v neposlední řadě je třeba poděkovat i samotným našim děckám. To jen kvůli nim jsme my starší ochotní se vrátit o několik let, či desítek let, zpět a zavzpomínat na naše lampiónové průvody a s nimi spojené zážitky. Vůbec teď nemám na mysli onen ideologický podtext, který možná kdysi měli tehdejší organizátoři na mysli. Ono těm dětem to stejně bylo tehdy úplně jedno a soustředili jsme se na daleko důležitější úkoly – například na sledování toho, aby nám svíčka vevnitř lampiónku nezapálila ten obal či abychom při sporém osvětlení nezapackovali a nespadli na zem… A myslím si, že ani dnes to pro ty nejmenší není jiné – nevinná dětská duše není zatížena předsudky a tedy „Světýlka“ pro ně značí jen příležitost pochlubit se vlastní dýní, možností projít se s kamarády s lampiónkem potmě po celé dědině a nadto si u kulturáku dát čaj a třeba i ochutnat svařák podaný rukou „nezodpovědného“ rodiče. Věřím, že se i těm nejmenším účastníkům průvodu tyto zážitky vryjí hluboko do paměti a že i v budoucnu, až nastane ta správná doba, budou patřit k doprovodu nové generace „broučků“. Vždyť ruku na srdce – žijeme na dědině a máme k sobě všichni podstatně blíž než na anonymním sídlišti, kde se spíše než jmény rozeznávají jeho obyvatelé značkami vlastněných osobních aut. A proto bych uvítal, kdybychom si tyto vztahy dál pěstovali a utužovali spíše tímto způsobem. Jsem toho názoru, že setkáváním, debatou nad koláčky nebo svařákem se dá posunout kvalita života nás všech Kněžpoláků nejen dál, ale hlavně rychleji než dnes hojně využívané, či přesněji zneužívané, formy „zkvalitňování“ mezisousedských vztahů podáváním stížností na ten či onen plot, pozemek nebo chodník. Ale to je již debata na úplně jiné téma. Je sympatické, že tradice se již stihla vepsat i do skladby použitých skladeb, které na „Světýlkách“ náš pochod doprovázejí. A tady je nutné říct, že po většinu ročníků se v samotném závěru, kdy je již většina účastníků na cestě zpět domů, po celé vsi rozezní Modlitba za vodu od Hradišťanu. Byl bych rád, aby tato krásná skladba nám připomněla po celý následující rok, tedy až do dalších „Světýlek“, to, co je pro nás v budoucnosti nejdůležitější – klid, rozvaha, zamyšlení se nad během světa a naší rolí v něm a mnoho dalších oblastí, které víme jen my sami. Tak tedy za rok na dalších „Světýlkách“ nashledanou, přátelé… A může vás klidně být i víc jak těch letošních 176, jak jsme vás letos odhadem spočítali… Za pořadatele Petr Jakšík

Průmyslová zónaMichal Pokorný
17.07.2019

Pane Švehla, doufám, že už všichni ví, o co mi jde. Několikrát jsem to veřejně deklaroval jak na zastupitelstvu, tak i tady na tomto diskuzním fóru. Tedy zopakuji to znovu. Jde mi o to, aby se velikost průmyslové výroby a množství dopravy do ní přiblížila roku 2007, kdy jsem koupil můj dům. V té době jsem objížděl všechny vesnice kolem a hledal poklidné místo k životu. Říkal jsem si, že Kněžpole je vzdáleno od rušné hlavní cesty a žádné velké podniky zde nebyly, což mělo být zárukou toho, že ani do budoucna se z něj nebo z jeho jednoho konce nestane velká průmyslová zóna. Abych si tuto mou domněnku potvrdil, tak jsem se ptal sousedů a byl jsem dokonce i na ÚO, kde mi bylo jednoznačně řečeno, že se nepočítá s rozšiřováním průmyslového areálu, kdy tehdy platný územní plán dával představiteli obce za pravdu (na plochách, kde dnes stojí rozšířené podniky) se současné stavby stavět nesměly a nesmí. Bohužel od té doby se výrobní plochy rozšiřovaly a to za Vaší přítomnosti a souhlasu. Bohužel stále většina zastupitelů vč. Vás činí kroky, aby se současné nové výrobní objekty zlegalizovali a to co nejrychleji. Domníváte se, že pokud jsou dnes výrobní haly pouze ve zkušebním provozu, tak po zlegalizování a najetí na plnou výrobu, bude méně hluku, méně nákladních aut. NE.

ReakceŠvehla Petr
14.07.2019

Pane Pokorný, na vaši první nesmyslnou otázku jsem odmítl reagovat, protože šlo jasně o otázku provokační. Volil jste cílený útok na mou osobu a já nechápu, co vás k tomu vede. Ovšem lživý útok na mě ve vaší odpovědi panu Jakšíkovi bez reakce nenechám. K prvnímu útoku na moji osobu, vám přece nejde o nějaké dětské hřiště a bezpečnost děti, které si tam hrají, jinak byste protestoval již v době, když se toto hřiště budovalo. V té době byla již podepsána plánovací smlouva, kde je takto silnice už naprojektována. Jako znalec všech projektů v průmyslové zóně to jistě víte. Vám jde o něco jiného. Napište spoluobčanům pravý cíl vašeho snažení, napište jim, o co vám skutečně jde. K vašemu osočení o lynčování paní Fuskové dodávám: Někdy v době, kdy přišlo rozhodnutí o odstranění stavby chodníku, který vede při průmyslové zóně, se rada obce (celkem pět radních) rozhodla, že zajde za paní Fuskovou a nové skutečnosti probere osobně s touto paní, od které máte, pane Pokorný, plnou moc k zastupování a jejímž jménem jednáte, aniž byste s ní probral všechna negativa a dopady, které rozhodnutí, jenž jejím jménem činíte, na ni budou mít. Nyní popíšu všem, jak údajný lynč, kterého jsem se účastnil, probíhal. Pokud si vzpomínám, tak jsme tam přijeli autem, paní Fusková se s námi odmítla bavit. Po krátkém přesvědčování položila několik podmínek. S těma, ukázala na starostu a pana Pavlicu, se bavit nechtěla. Z úst jmenovaných padlo pár nevhodných poznámek. O panu Jakšíkovi prohlásila, že ho nezná a taky s ním nehodlá komunikovat. Asi dvacetiminutový rozhovor o chodníku se posléze vedl mezi mnou, místostarostou Hubáčkem a paní Fuskovou. Pane pokorný, jsem téměř 30 let zastupitelem v naší obci, účastnil jsem se mnoha jednání v o různých problémech, obě strany tvrdí vždycky, že mají pravdu, ale politik, byť komunální, musí spravedlivě rozhodnout. Já se vždycky řídím svým svědomím a jednal jsem podle toho, kde jsem cítil spravedlnost, třeba proti rodině nebo kamarádům, o to víc mě mrzí, že se do mne naváží lidé, kteří mne ani neznají. Pokud najdete někoho, koho jsem v posledních letech hrubě urazil, pošlete ho za mnou. Omluvím se mu.

Chodník u Kovopu - 1000x jinak a pořád stejně...Petr Jakšík
13.07.2019

Jednou z nejdůležitějších zásad pro každého, kdo vládne společnými penězi, obecní zastupitele nevyjímaje, je šetrnost. Existuje na to dokonce obecná formulace "péče řádného hospodáře". A právě tato zásada mě nutí k tomu, aby legalizace proběhla dle práva i dle zdravého rozumu, neboť právo nemůže ve svých zakroucených paragrafech postihovat všechny situace, které život připraví. A pokud se o to snaží, pak to vede právě k těmto výsledkům, kdy funkční věc je ze správního hlediska označena za špatnou. Já bych byl rád, aby to hledisko bylo spíše "správné než správní" a tedy převážel ten tzv. duch zákona nad jeho literou. Ale to jsem se asi narodil do špatné doby. A pokud jde o tvoji formulaci "pokud obec chce nebo musí chodník bourat" - toto obec nikdy nechtěla a ani nechce. Jen se bohužel bude muset podvolit vůli, možná i zvůli, nadřízených orgánů a celou legalizaci provést s náklady cca 400-krát vyššími - tzn. namísto správního poplatku na stavebním úřadě zaplatit bourání a novou stavbu již hotové věci. Není vyloučeno, že potom někteří zastupitelé přistoupí k věci opravdu v duchu řádného hospodáře a chodník budou chtít jen zbourat - cena bude příznivá a pokud je tam špatně, pak ať tam není vůbec. Otázkou je, zda je toto ten kýžený cíl jak občanů, tak správních soudů... Aspoň zase ukážeme, že jsme v Kněžpoli již dál než v jiných částech zlínského regionu - zatímco toto trápí Tečovice: https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/prumyslova-zona-zlin-malenovice-tecovice-chodnik-radnice.A190604_480145_zlin-zpravy_ras , tak my jsme takoví borci, že my chodníky budeme už rušit. A možná budeme i v novinách. Po zásluze. V rubrice "to mně hlave nebere"... Příjemný den těm, kteří to myslí upřímně a nebojí se svůj názor říct, přeje Petr Jakšík

ChodníkMichal Pokorný
13.07.2019

Tykat jsme si nepřestali,jen ty jsi z posledni diskuze mlčky utekl "jako malý Jarda" (bylo to tehdy, jak jsem se tě ptal, na to jednání některých členů zastupitelstva u pí Fuskové. Já jsem tomu říkal novodobý lynč s prvky vyhrožování. Prý se toho účastnil i pan Švehla,který taky nezakročil. A jednání bylo právě kvůli tomu chodníku). Takže na tvoji otázku odpovídám, že jsem jednoznačně PRO, aby tam chodník byl a neznám v mém okolí člověka,který by byl proti (nedokážu si představit, jak bych chodil např. v sobotu do Jednoty po silnici bez chodníku a kolem mě svištěly kamiony-dceru už teď nutím chodit druhou stranou,byť je to delší ). Pokud chce nebo musí obec chodník bourat, tak se klidně hlásím jako dobrovolník a půjdu s výstavbou nového pomoct! Jen poprosím, aby případná stavba byla legální a aby moje dobrovolnická spolupráce na ní nevyšla za několik let v niveč. Tak to je asi tak vše. Pokud ti moje odpověď nestačila, tak tě poprosím kontaktovat mě osobně nebo na soukromý email, abychom našimi soukromými půtkami nezaplevevovali tento chat. Omlouvám se za občas jízlivý tón.

Na demagogicků notečku... :-)Petr Jakšík
11.07.2019

Když už se tady konečně po více jak půl roce konečně rozjela diskuze, tak si dovolím také jednu otázku - a tentokrát na pana Pokorného - Michale (pokud si tedy stále ještě tykáme), a tobě je lhostejné, že budeme na základě iniciativy některých spoluobčanů v seniorském věku odstranit chodník podél průmyslové zóny, který PROKAZATELNĚ A UŽ DNES slouží našim spoluobčanům v juniorském věku při jejich bezproblémovém a nekolizním pohybu podél Kovopu? Upřímně - tohle mně vadí daleko víc a asi si také pozvu ombudsmanku (na cestu do Kněžpole se určitě rozvzpomene), protože zde stát svým konáním prokazatelně porušuje moje občanská práva... Zdraví Petr Jakšík

Demagogiestarosta
09.07.2019

Dobrý den, pane Pokorný, Váš dotaz sice směřoval na pana Švehlu, ale nedá mi to a zareaguji. Domnívám se, že jako demagog byste udělal kariéru. Oplocení dětského hřiště se nachází cca. 10 metrů od cesty a tato se má rozšířit ani ne o metr. Za použití matematiky prvního stupně základní školy musí každý dojít k závěru, že o rozšiřování na úkor dětského hřiště se dá těžko hovořit.

Nákladní dopravaMichal Pokorný
08.07.2019

Pane Švehla, vy jako křesťanský demokrat jste PRO, aby se rozšířila cesta pro nákladní dopravu na úkor dětského hřiště?

PoděkováníPetr Švehla
09.10.2018

Děkujeme všem našim příznivcům za podporu v komunálních volbách. Budeme se snažit nezklamat Vaši důvěru. Za zvolené zastupitele Petr Švehla, předseda MO KDU-ČSL.

Poděkování voličům...Petr Jakšík
06.10.2018

Nevím, zda to lze psát sem, ale snad to nebude chápáno jako PŘEDvolební reklama - jménem všech Patriotů děkujeme všem voličům za účast a všem NAŠIM voličům pak za důvěru. Myslíme si, že je teď před námi spousta práce, která snad bude během následujících let vidět a že na tom nejvíc vydělá celé Kněžpole... Za všechny Patrioty Petr Jakšík

PoděkováníŠvehla Petr
11.09.2018

Chtěl bych na těchto stránkách poděkovat všem, kdož se jakýmkoliv způsobem podíleli na důstojné reprezentaci obce na Slavnostech vína. Zejména krojované chase, oběma kněžpolským sborům, krojovaným maminkám s dětmi, ale i těm, kdo se starali ve stánku o kněžpolské občany.

PoděkováníAntonín Žmola ml.
28.06.2018

Dobrý den, dovolte mi touto cestou poděkovat všem spoluobčanům obce Kněžpole za podporu při soutěži ve Slováckém verbuňku jak v regionálním kole ve Starém Městě, tak i při finále na Mezinárodním folklorním festivale ve Strážnici 2018. Vaší podpory si velmi vážím a vždy ji před každou soutěží vnímám. Jsem velmi rád, že se podařilo na obec upozornit na festivalu takového formátu jako je Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici. Děkuji Antonín Žmola ml.

Verbuňkstarosta
02.07.2018

Ahoj Tondo, také se připojuji do řady gratulantů a zároveň bych Ti chtěl jako starosta poděkovat za reprezentaci a zviditelnění naší obce. Ať se Ti daří i do budoucna. Věřím, že to není titul poslední. Petr

Gratulace králi verbířů pro rok 2018Ladislav Chybík
27.06.2018

Gratuluji Tondovi Žmolovi k vítězství v soutěži o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. Když jsem se před lety přistěhoval do Kněžpole, byla to pro mne vesnice spíše fotbalová. Proto jsem byl potěšen, když se u nás zjevil ve dveřích mladý chasník se zájmem o jakoukoliv literaturu k verbuňku. Ten chasník zrál jak víno, mužněl a cifry dokázal časem dokreslit a odlehčit. Postupně se od ceny diváka v roce 2011, 2012 a 2014 a 3. místo v roce 2015 a 2017, druhé místo v roce 2016 dostal k ohodnocení nejvyššímu. Tondo, velká gratulace! Po pěti letech od posledního dolňáckého vítěze Jakuba Tomaly z Popovic byla mezi nejlepšími zase ta správná košile a kordula. http://festivalstraznice.cz/wp-content/uploads/2018/06/verbiri_009.jpg

PoděkováníŠvehla Petr
28.05.2018

Poděkování všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na 1. spanilé jízdě motocyklů v Kněžpoli. Velký dík patří všem, kdo vytáhli svého motorového miláčka, a také hasičům za zajištění bezpečnosti. 1. spanilé jízdy motocyklů v Kněžpoli se zúčastnilo 21 motocyklů a jedna čtyřkolka. Asi polovinu tvořili kněžpolští motorkáři, trasa měla 3100 metrů a jízda trvala kolem 20 minut. K 21. květnu bylo přihlášeno v Kněžpoli 41 malých motocyklů, 51 motocyklů, 2 speciální motocykly a 393 osobních automobilů.

motorkyEva Hudečková
29.05.2018

bylo to super, některé kusy byly fakt parádní,...příště stará kola v dobových kostýmech ;-)

SkloAlžběta
05.05.2018

Kněžpolané, domnívám se, že barvoslepí ani chromí nejste. Zkuste tedy, prosím pěkně, udělat těch pár kroků mezi kontejney s bílým a barevným sklem. Nejen nám, co velmi pečlivě třídíme, by to udělalo radost.

BillboardEva Hudečková
10.04.2018

Právě čtu článek o pomalém odstraňování nelegálních billboardů s českými vlajkami v okolí cest a dálnic... a tak mě napadá - jestli by se něco nedalo udělat s tím krásným pojízdným billboardem, který leží spadlý už několik měsíců u odbočky na Hradiště? Obecní to asi nebude, ale možná znáte někdo vlastníka pozemku nebo majitele toho čarapáku?! Vypadá to tam hrozně. Jestli tu máme nějakého železného Zekona, mohl by se pokusit to zvednout...Nám se to s manželem nepodařilo - ač je nám po tom houby - ale aspoň jsme to zkusili, protože se nám to zanedbané území nelíbí a máme ho všichni na očích při každé cestě do Hradiště i z Hradiště. Jinak všechny chválím - denně si říkám, jak je Kněžpole upravené a hezké, opravené baráčky, hezké nové fasády, opečovávané předzahrádky, radost tu žít :-) Krásný den všem.

Video z rozsvěcování betléma 17.12.2017Petr Jakšík
24.12.2017

Video pro těch několik Kněžpoláků, kterým letos ta osobní účast nevyšla... https://www.youtube.com/watch?v=1LoFwMqpIWk Přeji všem radostné sváteční dny a v novém roce 2018 pevné zdraví, kopec štěstí a vše, co nevyšlo už letos...

LenkaLenka
24.10.2017

Opět poježděný chodník,kachle vylétané,tentokrát 10 cm od našeho domu.

Chodníkstarosta
25.10.2017

Zdravím Vás, paní Saitzová, bezohlednost některých řidičů mě také přivádí do varu, takže Vám rozumím. Chodník je již opravený a provizorně jsme tam umístili překážku tak, aby řidiči kamionů na chodník nenajížděli.

Dotaz.|Alenaalena
23.09.2017

Vážený pane starosto,slyšela jsem,že obec poslala doporučení majitelům černých staveb,na obecním pozemku,opět o odkup. Stavební úřad poslal oznámení o odstranění staveb s tím ,že si můžou požádat o dodat.schválení černé stavby.Jak to tady v obci chodí a schvaluje se jenom některým,tak se to asi nedozvím.Proto se ptám jak to je a co se bude prodávat.Klidně ať si koupí pozemky ale já trvám na odstranění části pozemku abych měla přístup na opravu svého majetku.Ještě proč to píši sem?Proto,že když jsem chtěla nahlédnout do dokumentů p.starosta měl už nychystaný jen plánek kde nebylo nic jen očíslované parcely.Proto bych chtěla odpověď co je a co bude.Každý kdo jede kolem se může podívat co obec scvaluje.Jak mě brání v údržbě.Stačí selský rozum odbourat 1,50m a je klid.Všech 15 zastupitelů to vidělo a nevím kterému by to nevadilo.Pokud se jich to netýká tat je vše OK.

Dotazstarosta
24.09.2017

Vážená paní Kaňovská, dost dobře nechápu, o čem mluvíte. Ukázal jsem Vám situaci na katastrální mapě a dvakrát jsme byli spolu, včetně Vašeho manžela, na místě samém. Možná máte krátkou paměť. Pravdou je, že Vaše sousedka stojí částí své nemovitosti na obecním pozemku. Není sama. V naprosté většině takových případů s výjimkou jednoho, kde k tomu byly objektivní důvody, obec takovému žadateli vyhověla a pozemek pod budovou mu prodala. Nevím tedy, o kterých "jen některých" píšete. Také jste zřejmě zapomněla na to, že jsem Váš problém s údržbou Vaší hospodářské budovy ve dvoře řešil také na místě samém koncem minulého roku. S Vaším manželem jsem navštívil paní Mikoškovou a zprostředkoval dohodu o umožnění přístupu z jejího dvora za účelem stavebních prací. Ovšem pár měsíců nato jste místo realizace dohodnutých stavebních prací na svoji sousedku podala udání na stavební úřad. A snad poslední co k té věci napíšu je to, že rodinný dům paní Mikoškové tam stojí víc než 35 let. Vaše hospodářská budova, kterou jste se na něj přilepili tam stojí ani ne 15 let. Proč jste tedy zastavení "surdíku" neřešili tehdy při stavbě, kdy jste na to přece museli přijít. Přeji hezký večer a lepší sousedské vztahy. Knot

upřesněníalena
25.09.2017

Pane starosto, opět hlouposti. Ano, my jsme se o tom bavili na místě to je pravda. Já jsem ale řekla, že se chci domluvit, abych se dostala na svou zeď. Jestli se to mělo řešit tenkrát nebo teď je jedno. Slovem, že nás tam p. Mikošková určitě pustí je nám jako na nic. Jestli my jsme se někam lepili, když si stavil Radek Fojtík dílnu, není žádný argument. Bylo to na našem pozemku. Bohužel pak jsme museli převést dílnu na nás a my si to chceme opravit a bez problémů se dostat ke své stěně. Na to co jsem se ptala jsem opět nedostala odpověď. A to ostatní už jsem slyšela. Žádala jsem o řešení vás i p. Mikoškovou a o rozumnou domluvu. Když to nešlo, bylo nutné to řešit jinou cestou, žádné udání. A co si to vůbec dovolujete psát o udání. Sám jste řekl, proč by s tím ona něco dělala, když to tam má 35 let co si pamatujete. Takže se mohlo odbourat 1,5m, posunout plechy a bylo to. Takže tentokrát jste udělal neshodu v sousedských vztazích vy. P. Mikošková si udělala kdysi posvém a načerno, domluvit se teď nechtěla, přitom to šlo rozumně a já mám špatné sousedské vztahy a blíží se jí. Máme snad i zákony, které se mají dodržovat. Což tady občas neplatí. A bylo by fajn, kdyby jste se mohl podívat na věc i jinak a ne hned zaujatě. Poslouchat jak blížím paní Mikoškové mě už nebaví. Koho se daná věc netýká, stejně o tom nic neví, pouze co slyší a je pak jednoduché říct, jo ona dělá problémy. Je to stejné jako s tou dopravou. Komu to nejezdí pod okny, nemá šajnu co je to za problém. Ptám se tedy znovu, rozposílala obec majitelům, kteří jsou v obecním nějakou částí, aby si podali žádost o odkup?

Tak tedy ještě jednoustarosta
25.09.2017

Paní Kaňovská, k Vašemu dotazu v poslední větě. Funguje to zcela jinak. Obec přesně neví a ani nemůže vědět, kterých nemovitostí se taková situace týká. Z katastrální mapy to totiž s přesností na desítky centimetrů nikdy nezjistíte a geodetické zaměření celé obce by stálo miliony. Tudíž se takové věci řeší vždy individuálně a většinou na žádost vlastníka nemovitosti, které se to týká, a který na to většinou přijde při rekonstrukci, prodeji apod. A přesně to je případ paní Mikoškové, která chce oněch 15 m2 od obce odkoupit, aby mohla stavbu uvést do souladu se zákonem. Před 35 lety probíhalo povolování staveb trochu jinak než dnes a jiné byly i možnosti geodetů. Metr tehdy představovala zhruba síla čáry v katastrální mapě. Co se týče Vašeho přístupu ke stěně hospodářské budovy, tak stěny, které jsou nalepeny na sousední nemovitost se dodatečně nezateplují, jelikož by to vždy obnášelo zbourání sousedovy nemovitosti, což není v praxi dost dobře možné. V části, kde má Vaše sousedka přístřešek bylo dohodnuto dočasné rozebrání části střechy, což umožňovalo zateplení. Dále to asi nemá smysl komentovat, jelikož zjevně máte svou pravdu, a nikdo Vás nepřesvědčí. Takže snad jen poslední věc. Zkuste si představit, že by to bylo obráceně a zjistila byste, že stojíte částí domu na sousedově pozemku. A soused by požadoval, abyste těch hloupých 1,5 metru domu odbourala a zbourala si přitom třeba kus obýváku. Co byste si myslela o takovém sousedovi?

Už naposled|Alenaalena
25.09.2017

Pane starosto, o jakém obyváku píšete?Myslíte tu šopu nedodělanou? "V části, kde má Vaše sousedka přístřešek bylo dohodnuto dočasné rozebrání části střechy, což umožňovalo zateplení„.Kdy a ským to bylo dohodnuto?Tajné?Opět dotaz nezodpovězen. Už to tady nebudu řešit.Pro jednu stranu je to vyřešeno.Druhá strana je na černé listině. "Zkuste si představit, že by to bylo obráceně a zjistil byste, že Váš soused je nalepený na Vaší zdi„.Nevím jestli by jste to neřešil. Přeji hezký den,stejný metr i na ty co Vám lezou krkem. Alena Kaňovská

Kdy a kýmstarosta
25.09.2017

Kdy a s kým? Představte si, že mezi paní Mikoškovou a Vaším manželem za mé přítomnosti, cca. loni v prosinci. Nicméně to už jsem psal výše. Jinak jsem psal "třeba kus obýváku" V tomto případě je to myslím kotelna, ale na tom přece nesejde. Jinak můj soused je na naší zdi také nalepený a nemám to nejmenší potřebu řešit. Ono to tak má půlka obce....

KDY A KÝM|Alenaalena
27.09.2017

Pane starosto, opět lež.Když jste byli za p.Mikoškovou s manželem,nepadlo ani slovo o rozebrání střechy a odbourání zdi.Jenom,že nás tam paní Mikošková pustí.Kdyby toto bylo domluveno nežádala bych 4x OÚ o rěšení této situace.A trvala bych na písemné dohodě. Pane starosto byli jsme 8.prosince 2016 na schůzi a žádala všechny o domluvu než schválí prodej.Vy jste mě řekl,že mě zaručujete,že to co není zastavené zůstane obecní.Protože tam má paní Mikošková vodovod.Sám jste mě řekl,na můj dotazmou co mám dělat,že pak už zbývá jen SÚ.Na SÚ jsem se byla poradit co s tím osobně 2016 měsíc si už nepamatuji.Žádost na SÚ jsem podala 30.1.2017.Nebudu už komentovat to co jste řekl Vy nebo já.Je to pořád dokola. Žádám Vás, tady poJďme se domluvit a napsat dohodu o rozebrání střechy a odbourání části zdi.O toto nám s manželem celou dobu jde.Chci to písemně žádnou ústní dohodu. Hezký den Alena.

Teď již opravdu naposledystarosta
27.09.2017

Dobrý den, paní Kaňovská, Opravdu si nemyslím, že řešení tohoto sousedského sporu by mělo probíhat zde na obecních stránkách. Obzvláště za předpokladu, kdy se nemůžeme shodnout, co kdo a kdy řekl. Naše jednání jsem si bohužel nenahrával, nicméně v některých případech budu muset tuto praxi asi zavést. Nikdy jsem Vám neřekl, že by se měl bourat kus domu paní Mikoškové, jelikož takovou variantu jsem od první schůzky považoval za nebetyčný nesmysl. Částečné rozebrání střechy kůlny v místě dotyku se zdí Vaší hospodářské budovy za účelem zateplení bylo projednáno při zmiňované schůzce na dvoře paní Mikoškové. Na základě Vašich požadavků na zasedání zastupitelstva bylo zmiňovaných 15 m2 vyřazeno z prodeje a zůstaly obecní. Nicméně poté, co jste svým podnětem na stavební úřad vyvolala řízení o odstranění stavby se situace změnila, neboť stavba nemůže být ani při nejlepší vůli majitelky nemovitosti v rámci tohoto řízení dodatečně povolena, pokud nebude oněch 15m2 vlastnit. Pak by opravdu nezbývalo nic jiného, než stavbu v tomto rozsahu odbourat. Nicméně bychom tím vytvořili precedent, pod který se nikdo se zdravým rozumem nepodepíše. Pak by takto postižený občan mohl požadovat shodný přístup i v ostatních případech a v budoucnu by mohlo dojít třeba ke zmiňovanému bourání obývacích pokojů. Majitelka byla celou dobu v dobré víře, že je stavba ze strany stavebního zákona v pořádku. V archivu jsem dohledali část korespondence z doby přestavby, takže stavební řízení tehdy probíhalo, jen zřejmě nebylo vše dotaženo do konce. Jiná situace by byla u stavby, postavené úmyslně bez stavebního povolení na cizím pozemku. Zde by zřejmě o požadavku na odstranění nikdo dlouho neuvažoval. Váš případ je však zcela jiný. Proto si paní Mikošková podala novou žádost o odkoupení pozemku a zastupitelstvo se jí bude zabývat. Otázka řešení ostatních záležitostí v rámci Vašich sousedských vztahů, nepřísluší obecnímu úřadu. Takže případná dohoda, kterou požadujete, musí vzniknout mezi Vámi a sousedkou. Obecní úřad zde může sehrát maximálně roli jakéhosi mediátora, či zprostředkovatele. Hezký den. Knot

Pejsci v KněžpoliFrantišek Moštěk
10.08.2017

Přeji všem hezký den. V naší rodině se již stalo téměř tradicí, že malý, nekompromisně zuřivý pejsek pana Pokorného, někoho napadl(3x), a bohužel již také dvakrát pokousal. Na upozornění vždy reagují vstřícně, ovšem naprosto nedostatečně. Chci vysvětlení od pana Pokorného. Vše v obci rád řídí, zlepšuje a navrhuje řešení - jak hodlá řešit situaci, aby jeho miláček nekousal kolemjdoucí. Vím jistě, že ho nikdo nedráždí - mě napadl dvakrát. Pokud se to bude opakovat, budu zřejmě muset řešit situaci s jeho kolegy. Chci ještě upozornit, že dceru jednou pokousal a jednou napadl. Má dvě malé děti a je v jiném stavu - měl by s tím akutně něco dělat. Volně pobíhajících psů bohužel je v Kněžpoli víc. Stává se to, že pes uteče(i mně), ale všeho moc škodí....

jen takKateřina Hejdová
26.06.2017

Páni, umí někdo v této obci dělat i něco jiného než si jenom neustále na něco/někoho stěžovat, nadávat, kárat, obviňovat??? A když nedojde k nápravě do pěti vteřin, tak na to veřejně upozorňovat??? Na pozdrav už polovina lidí z obce neodpovídá (nikoliv mladí...), všichni se jen mračí, na někoho nadávají a pomlouvají...... Asi za to může opět OBEC, že??Jestli jsem tedy správně pochopila z příspěvků za posledních pár let..... Radost tady s Váma lidi bydlet......

Je to takD.
28.06.2017

Nejsem sice z Kněžpole, ale u nás na dědině je to úplně stejné. Každý si všechno závidí, na všechno si stěžuje, ale nikdo pro obec nic nedělá. Kam ta naše republika spěje.

Jak si tu žijemestarosta
27.06.2017

Ahoj Katy, děkuji za příspěvek. Je to sice smutná realita, která mě trápí už řadu let, ale bohužel stále realita. Nicméně na druhou stranu jsem rád, že se tady konečně začínají ozývat i lidé s jiným pohledem, než místní "tradiční" diskutéři. Člověk, místních poměrů neznalý, by si po přečtení některých příspěvků mohl dobře myslet, že Kněžpole vypadá jako nějak slum na okraji jihoamerické metropole, kde jsou vraždy na denním pořádku, na ulici se člověk brodí v odpadcích a beze zbraně neradno vycházet.... Přitom žijeme v krásné obci s vysoce nadstandardní občanskou vybaveností a infrastrukturou, kterou nám většina obcí naší velikosti může závidět. Bohužel však obecní úřad neumí opravit nebo přestavit myšlení některých lidí, naplněných záští, závistí a zlobou. Pořád ale věřím, že jsou tito lidé v naprosté menšině. Jen jsou více slyšet, než naprostá většina občanů spokojených.

NeumíKliďas
27.06.2017

Bohužel je to tak, všichni se mají, jsou to kamarádi, ale, když můžou tak nůž v zádech je nejlepším řešením. Život v Kněžpoli je nádherný, ale bez té marmelády kolem pusy. Úplně s Tebou souhlasím. Přeji Všem jen to dobré a v Kněžpoli k tomu napnuté nervy.

Rozbitý chodníkLenka
20.06.2017

Dne 19,6. jsem nahlásila starostovi rozbitý chodník kolem mého domu.Chci se zeptat,kdy bude opraven.Chodí po něm důchodci,děti z mateřské školky na vycházku.Ne to opravdu otřesné,kdy vozy AZ betonu jezdí po chodnících,demolují otřesy naše domy,obecní cesty,chodníky a naši zastupitelé dělají,mrtvé brouky.Opravdu trnu hrůzou,kdy chodí kolem kamionů naši nejmenší občánkové na vycházku. Nákladních vozů každým rokem přibývá a nezbývá,jen všechno trpět a čekat,kdy na tom chodníku smete někoho kamion?

Chodníkstarosta
21.06.2017

Dobrý den, věřím tomu, že by se zde našlo několik jedinců, přesvědčených, že by v podobné situaci pachatele identifikovali, usvědčili, odsoudili, zastřelili za úsvitu a chodník opravili během slabé půlhodinky. Nicméně my běžní smrtelníci, nedisponující rentgenovým pohledem ani letovými schopnostmi supermana, se musíme spoléhat na tradiční metody, které trvají bohužel trochu déle. Přesto byla zmiňovaná záležitost již včera vyřešena. Přestože se nepodařilo identifikovat konkrétního řidiče a vozidlo, dohodli jsme se se společností AZ BETON na náhradě škody. Obecní zaměstnanec však chodník nestihl opravit. K opravě by mělo dojít během dneška.

OdpovědLenka
21.06.2017

Myslím si,že vaše odpověd neodpovídá opravdu vaší funkci. Já jsem nahlásila,co se stalo i značku vozidla,tak nechápu vaši reakci. Sla jsem se přesvědčit,jak byl chodník opraven a všechny rozbité dlaždice jsou ponechané,ty co se vložily nazpět se houpou.Ale zbytečně se vyjadřovat,vy máte asi vždy pravdu.

Chodníkstarosta@knezpole.cz
21.06.2017

Trochu Vaše tvrzení upřesním. Řekla jste mi, že tam konkrétní řidič parkoval a že se domníváte, že po chodníku přejel on, nicméně jste ho na chodníku neviděla. Na základě takového tvrzení těžko mohu někoho jednoznačně obvinit. Pan Suchánek mluvil se všemi řidiči, ovšem dle předpokladu se nikdo nepřiznal. Pokud nemáme konkrétní čas, podle kterého by se dala dohledat poloha vozu dle GPS, tak je to pouze na úrovni tvrzení. Nicméně jak jsem psal, na náhradě škody jsme se přesto dohodli. Oprava možná není stoprocentní, jelikož ji dnes prováděl pan Váverka provizorně v době své dovolené, aby byla zajištěna bezpečnost. Pokud jsou tam ještě některé dlaždice uvolněny, tak se na místo příští týden vrátí. Kdybychom měli v obci kamerový systém, tak by se takové věci daly snadno dohledat. Když jsme před časem o jeho pořízení uvažovali, tak bohužel jeho pořízení většina zastupitelů odmítla.

SilniceMichal Pokorný
05.06.2017

Prosím,bude někde zveřejněn plán prací rekonstrukce silnice k AZ betonu.Je rozkopana už asi týden a nikde se nemůžu dočíst podrobnostem.

Silnicestarosta
06.06.2017

Dobrý den, předpokládaný termín frézování a pokládky nového povrchu je první týden v červenci.

No toto |Alenaalena
23.05.2017

Ve Starém Městě stačí 40 podpisů aby radnice řešila kamiony.U nás bylo přes 140 podepsaných občanů je to asi 5 let.V roce 2009 se rada usnesla:nebude vydávat povolení v PZ žádné stavby než se vyřeší doprava.V PZ je už na sáčkovaný Promont.PZ je už zastavěná, výjezdy nevyřešené. Tak teď budem tlačit na bezbrané občany aby se mohlo jezdit o sto péro.Pane bože, kdy skončí ten hnus s těma kamionama, praktiky z moci úřední. No nevím, jestli to paní ustojí ten nátlak rady a některých zastupitelů. Stydím se kam to dospělo,jak se to řeší. Děkuji, jak se starají o občany aby se nám tady v klidu žilo.Každé ráno po 5h.nadávám na všechny co toto způsobili. Velice ráda bych chválila, ale ohledně dopravy nemám za co.Hezký a ničím nerušený den.

Když dva dělají totéž, není to totéž...Petr Jakšík
24.05.2017

Dobrý den, nedá mi to, abych nezareagoval na příspěvek paní Aleny. Hned na začátku musím popravdě přiznat, že ani já nejsem nadšený z provozu nákladní dopravy kdekoliv, nejen v naší obci. Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že každý jednotlivý kamion jede jen proto, že si ho někdo objedná a cestu mu zaplatí, takže rostoucí přepravní výkony jsou mimo jiné znakem rostoucí ekonomiky. Asi by zároveň nebylo moudré spoléhat na volné přepravní kapacity ČD Cargo, čili těch velkých náklaďáků se asi jen těžko zbavíme. Pokud je tedy obsazenost místní průmyslové zóny již na své hranici, pak je to asi pozitivní zprávou pro zde zaměstnané Kněžpoláky a zároveň část z daňových výnosů se tím pádem objeví i na účtech obecních. Je tedy otázkou, co je v tomto okamžiku pro rozvoj obce lepší – zda podporovat podnikatelské subjekty, neházet jim příliš klacků pod nohy a na oplátku od nich očekávat podobně férový přístup ve vztahu k obci a jejím obyvatelům, nebo zda vyžadovat plnění práva na spokojený a klidný život na vesnici a místním i přespolním podnikatelům jejich každodenní zápas o přežití v tvrdém konkurenčním prostředí okořenit i nejrůznějšími stížnostmi a obstrukcemi. Odpověď na tuto otázku bude jistě pro každého z nás trochu jiná a závislá především na tom, jak moc bude odpovídající nezávislý na fungování firem z průmyslové zóny. Jiná bude jistě odpověď pro zaměstnance Kovopu, jiná bude pro stavebníka, který chce koupit stavební materiál v AZ-betonu, jiná bude pro vlastníka nemovitosti podél hlavních komunikací a úplně jiná, pokud vůbec nějaká, bude pro občana z Markova, kterého se tyto problémy takřka vůbec nedotýkají. Vraťme se ale k příkladu Starého Města. Už jsem tu jednou psal příspěvek s hlavní myšlenkou shrnutou v přísloví "Když dva dělají totéž, nemusí to být totéž". A podobně je to i v uváděném případě Starého Města – pokud se řeší peticí průjezd ulicí z jedné strany, zatímco je možný příjezd ze strany opačné, pak je zcela jistě jen otázkou času, kdy bude průjezd z jedné strany zakázán. To však není případ náš – do kněžpolské průmyslové zóny se jinudy než po současné komunikaci bohužel dojet nedá a tedy tady to srovnání se situací Luční ulice ve Starém Městě naráží. Určitě se dá i v Kněžpoli sehnat nejméně 40 podpisů pod petici, která bude adresována obecnímu úřadu ve věci zákazu průjezdu nákladních vozidel. I když plně chápu pocity obyvatel bezprostředně vedle komunikace do průmyslové zóny, tak určitě ani tato petice nám neodblokuje dosud neprůchodné řešení ve formě obchvatu podél Mistřického potoka. Z mého pohledu by bylo podstatně účelnější a pro obec strategicky mnohem důležitější sehnat cca 300 podpisů pod smlouvami o smlouvě budoucí ve věci prodeje dotčených pozemků pro případný obchvat. Věřím, že sehnat první stovku by bylo otázkou na měsíc nebo dva. Sehnat dalších několik desítek by dalo práce daleko více. A všichni víme, že pokud se nepodaří opatřit nějakých posledních 5 podpisů, tak je to stejné jako s těmi Vašimi 40 podpisy petičními – vždy půjde jen o výkřik do tmy. Bohužel dnešní doby nahrává především těm, kteří znají jen svá práva a bohužel zapomínají na to, že v rámci vyváženosti existuje i cosi jako povinnosti. A nemusí jít vždy jen o povinnosti v rovině práva, zanedbávána jsou i ta práva zvyková a morální. Nemůžu donekonečna jen brát, někdy je třeba i něco dát. Určitě zde nebude nikdo, komu by se nelíbilo odklonit všechny nákladní auta mimo střed obce. Zklidnili bychom si všichni své okolí, zklidněné okolí by pak snad mohlo zklidnit i řadu rozvášněných občanů. Všichni víme, kde je ten náš „puňťa“ zakopaný a kvůli čemu a hlavně kvůli komu se o obchvatu mluví už více jak 10 let. A pokud se budeme my ostatní přít mezi sebou o zástupné problémy, pak ti, kteří mají to opravdové řešení ve svých rukách, vlastně nebudou ani nijak nuceni své dosavadní postoje vůbec korigovat – vždyť o ně přece vůbec nepůjde…

Zamyšlení nad chodníkemKněžpolák
21.04.2017

Vážení diskutující v úvodu mého příspěvku se omlouvám, že nezveřejním své jméno, ale jak sleduji některé útoky na p. Uherka nebo p. Pokorného, tak to určitě nemám zapotřebí. V případě pana starosty si dovolím říci, že jsou dokonce k tomuto účelu zneužívány Kněžpolské noviny, což jako daňový poplatník zásadně odmítám. Tyto noviny mají sloužit pro úplně jiné účely než k dehonestaci občanů. Pokusím se ke kauze tzv. chodníku vyjádřit vlastní názor. 1) Myslím si, že chodník je pouze zástupný problém a pan starosta poukazuje pouze na to, co se jemu hodí tzv. „do krámu“. Je přece veřejným tajemstvím, že se to všechno točí kolem dopravní obslužnosti, AZ Betonu a Kovopu. 2) Chápu, že p. Uherek a p. Pokorný hájí své zájmy, jelikož bydlí vedle těchto „důležitých“ firem a celá kauza má vliv na kvalitu jejich života a znehodnocuje jejich investice do bydlení. Nemusím s jejich počínáním souhlasit, ale připadá mě, že oni hájí své zájmy zákonnými prostředky a rozhodně nepoužívají slova jako blbec nebo debil. 3) Co naopak nechápu je to, že představitelé obce nechali postavit chodník bez stavebního povolení. Jsou přece zodpovědní za účelné nakládání s obecními penězi. Proč se pánové co píší o blbcích a debilech neptají na tuto, podle mě zásadní otázku? Proč bývalý starosta (mimochodem dnes předseda kontrolního výboru) neuvede věci na pravou míru jako chlap? Závěrem apeluji na diskutující, aby používali zdravý rozum a než napíší něco v záchvatu emocí po přečtení Kněžpolských novin, aby trochu popřemýšleli jestli z nás v těch novinách náhodou někdo nedělá blbce.

Veřejné stesky za veřejné stezky...Petr Jakšík
22.04.2017

Vážení přátelé, dovolte mi zareagovat na poslední diskuzní příspěvky na našem obecním webu. Je smutné, že diskuze na tomto fóru se v posledních týdnech zvrtla jen do roviny osočování a urážení, ale bohužel i toto je projev dnešní doby, kdy takřka všichni nadávají na všechno a na všechny a k prosazování svých osobních cílů neváhají používat i formulace, které se ohánějí zájmy obecnými. Pro zdůraznění oprávněnosti svých požadavků pak ještě, jen tak z čisté lásky k bližnímu, neváhají svého oponenta označit pojmem z oblasti psychohygieny či zootechniky, čímž dodají svému původnímu prohlášení potřebné váhy a zdánlivé legitimity. Ale lze se něčemu takovému divit v malém měřítku, když totéž se děje kolem nás denně a už několik let? Každý s jiným názorem než tím současně protlačovaným je okamžitě označován za populistu, anarchistu, xenofoba, putinofila a je mu automaticky upíráno jeho právo na názor s odůvodněním, že jeho názor je menšinový a tudíž je demokratické si převzít názor většinový. A na malé obci, kde každý vidí tomu druhému nejen do talíře, ale dost možná i dál, se opět rozmáhá druh „sportu“, kterému jsme, jak je vidět, ani těch skoro třicet let po „plyšáku“ neodvykli – bojíme se říci vlastní názor jen proto, abychom si nenaběhli. A to přitom může být i názor, který se může v průběhu času ukázat jeko správný... Proto chápu i ony anonymní příspěvky mých předřečníků, byť za sebe mohu prohlásit, že i kdybych znal jejich skutečná jména, tak se můj postoj k nim nezmění, ba naopak, spíše bych uvažoval o tom, zda náhodou onen strýc či teta (ať jsem genderově vyvážený) nemá pravdu. Dovolil bych si ale zareagovat na poslední příspěvek jednoho z mých spoluobčanů. Nejprve cituji: „chodník je pouze zástupný problém“. Ano, a právě tady je asi ten punťa zakopaný. Od počátku nehrajeme poctivě, víme o tom, ale tváříme se, že to tak v žádném případě není. Dokonce, když jde o naši věc, tak jsme ochotní, podobně jako ligoví fotbalisté, zakopnout o vzduch a předvést letecký den v naději, že to tentokrát vyjde a konečně uvolníme ten poslední kamínek, který tu lavinu konečně dá do pohybu. Ano, je dost možné, že ta lavina se tentokrát opravdu utrhne a předvede nám to, co čas od času lavina umí. Společně s masou sněhu tak půjdou k zemi i mladé stromky, turistické ubytovny a veřejné stezky. Já bych byl rád, aby tato naše správně-právní lavina, stržená několika dobře mířenými ataky z poslední doby, nepohřbila právě tu naši veřejnou stezku – čili onen chodník nenormovaných parametrů. Pokud by k tomu opravdu došlo, pak bych asi jako první vyzval všechny ty, kterým leží osud naší obce skutečně na srdci a pro něž slovní spojení „veřejné blaho“ není synonymem pro „teď tu bude po mojém...“, abychom psali také podobná odvolání na všechny možné úřady, sepsali nějakou tu stížnost i na ombudsmanku, neboť tady jdou úřady proti zájmům minimálně školkou povinných dětí a v neposlední fázi bychom se, po vzoru nejmenovaného exprezidenta, mohli společně řetězem připoutat k tomu buldozeru, který se do našeho chodníku u Kovopu zakousne a bude mít zálusk obnovovit v naší obci právo a pořádek... :-) Já chápu, že se některým občanům může jevit všechno to, co v poslední době podniká rada obce a ve výsledku i celé zastupitelstvo, jako spiknutí mocných a mají potřebu se bránit a vymezovat vůči všemu, ale ve výsledku by měli mít i oni na paměti to, na co dávají slib všichni zastupitelé – mít na zřeteli zájem všech občanů obce. A zde bych byl rád, aby si každý ze zúčastněných sáhnul do svědomí, zda tomuto zájmu vyšel vstříc... Přeji všem trpělivým čtenářům krásný vstup do letošního druhého jara!

Veřejné stezkyKněžpolák
25.04.2017

Pane Jakšíku, chápu, že obhajujete radu obce, ve které jste členem, ale byli a jsou v této radě také takoví, kteří jsou tam již celá desetiletí a konají přesně dle toho, co jste napsal. Cituji: „Od počátku nehrajeme poctivě, víme o tom, ale tváříme se, že to tak v žádném případě není“. Líp bych to neřekl ani já a myslím si, že přesně tato věta charakterizuje dlouhodobě naši radu obce.

Vzpomínky k chodníkuSenior
19.04.2017

Neco k chodníku u Kovopu pro mladší. Propírali jsme to na velikonoce. Kdo si pamatuje, tak podél JZD bývál na obecním chodník až po odbočku na kluziště. Potom tam začali dělat parkoviště a nakonec byl ten chodník zrušený celý. Nikdo neví proč. Mohl slůžit po opravách do dneška. Potom 15 roků nikom nechyběl a rázem se stavil nový nadruhé straně, jak sem četl moseli se kvůli tom přestěhovat elektrické slůpy. To moselo stát majlant. A BEZ STAVEBNÍCH POVOLENÍ. To tak kvaltovalo? A ZA OBECNÍ PENÍZE. Kdo o tom pro Kristapána rozhodl? Byly to jejich peníze? Starostu dělal tehdy Gajdošík a místostarostu Smrtka. A spoměli jsme si že v radě obce byli také Lapčík Víta, Suchánek a Pavlica. Kdo všecko byl tehdy v zastupitelstvu přesně nevíme, ale byl tam také dnešní starosta. To jsme sa zhodli. Ten nový chodník stavili v roku 2009. To si pamatuju. V té době patřily pozemky pod původním chodníkem obci, Kovopu patříja prý až po digitalizaci. Nevím, proč obec vyhazovala nekřesťanské peníze za předělání slůpů. A ten chodník teda postavili na černo a jak jsem si přečetl tak ani nesplňuje normu. Proč ho pořádně nepostavili na druhéj straně? To néni normální. Za to přeca nemože Uherek. Dyž jste slibovali, že budete dodržovat zákony, tak sa podle toho chovajte. Podvádání nikdy nic dobrého nepřineslo. Co sa stane, dyž si na nepovoleném a nezkolaudovaném chodníku nekdo zlomí nohu nebo nedaj Bože z něho spadne pod kola nákladáku? A Kdo za to ponese odpovědnost. Kdo to dobabrál, ať si to vyřeší a také ze svojého zaplatí. To je můj názor.

Re: Seniorstarosta
19.04.2017

Dobrý den, bohužel se v některých věcech mýlíte. Chodník po druhé straně kdysi opravdu byl. Nicméně se nacházel na pozemcích bývalého družstva a nejsem si jistý, za jej i družstvo nevybudovalo. Těsně po revoluci z něj dlažbu použila obec na opravu jiných úseků. Alespoň podle informací, které jsem k tomu dostal. Zásadně se mýlíte v tom, že byl na obecním pozemku. Naopak ještě část dnešní komunikace leží na pozemku společnosti KOVOP. Také mě mrzí, že se bojíte podepsat. Seniorů je v naší obci hodně a alespoň pro mě je diskuze s anonymem poněkud zvláštní. Slušný člověk se přece nemusí stydět za svůj názor. Takhle si můžu klidně myslet, že to napsal Uherek, vydávaje se za anonymního seniora :)

Seniorka Alenaalena
19.04.2017

Pokud si já pamatuju a jsou i fotky, chodník byl u JZD.U Mimránkového nikdy nebyl.Jenže jak nám tvrdil bývalý starosta,maminky neměly kama jezdit,tak chodník jen opravili.Neviditelný chodník.A proč no proto aby se udělalo parkoviště.Když Vám někdo tvrdí,že cesta u AZ Betonu je od roku 1980 co si myslet.Někteří to potvrdí a nevím z jakého důvodu to pak odvolají.Myslí si na OÚ ,že jsme všichni občané blbci.Pan starosta je takový pamětník,že když jsem se ptala kdy budou konečně řešit dopravu.Že nám praskají baráky tak mě odpověděl,co bych chtěla když máme barák z kotovic.Ještě,že máme fotky.A když Vám někdo řekne proč jsme nechtěli opravit cestu? My jsme chtěli ale obec ji chtěla za každou cenu rozšířit Chceme bydlet v klidu jak ostatní ulice. Teď nám vedle obec bude stavit penzion.Jeden ho tu nechce a pak se dozvím,Že on by to postavil ještě na patro.Doufám,že nám nenastěhují sem ty opálené doktory a inženýry.Stačila mě Irenka.Už se těším na ty předvolební žvásty co nám nabídnou.Tož pane seniore (možná pan Uherek)tak to tady funguje.A je tu těch kostlivců ve skříni víc.Nedaj Bože aby ju nekdo otevřel.

Chodníkstarosta
19.04.2017

Dobrý večer, paní Kaňovská, to, že byl před revolucí po druhé straně chodník, tady zatím tvrdili všichni, takže zde žádný rozpor nepanuje. Nicméně tam neměl valný smysl, neboť ani na jednom konci nenavazoval na další chodník, takže by chodec musel na obou stranách přecházet silnici. Tudíž jsem hluboce přesvědčen, že chodník, který tam je dnes, tam byl potřeba, a je dobře, že vznikl. Myslím, že většina uživatelů by můj názor potvrdila. Jinak co se týče toho pamětnictví, tak za pamětníka jsem se nikdy neoznačoval, neboť by to vzhledem k mému věku působilo přinejmenším úsměvně. Ve věcech, starších než zhruba třicet let jsem tak odkázaný na informace od skutečných pamětníků. Každopádně zjišťuji, že se v naší obci vždy najde pár jedinců, kteří vědí všechno, takže nám informační nouze nehrozí. K předřečníku panu seniorovi bych ještě rád poznamenal, že nemusím být lingvista, abych poznal, že snaha o projev v nářečí je příliš umělá, aby odpovídala skutečnosti. Tudíž se domnívám, že za anonymním seniorem se skrývá někdo mladší. Ale třeba se pletu a představí se. Abychom nebyli jen negativní, tak bych to ukončil přáním někdejšího moderátora předpovědi počasí, pana Zákopčánika: "Slunce v duši."

Ztracený kabátRomana Baláková
17.04.2017

Dobrý den, včera dne 16. 4. 2017 jsem navštívila akci 29. velikonoční posezení u cimbálu s ochutnávkou vín, která se konala v našem kněžpolském kulturním sále. Při odchodu ve 23:30 jsem v šatnách nenašla svůj kabát šedé barvy značky united colours of benetton. Naneštěstí jsem nebyla jediná, kdo svou svrchní část oděvu postrádal. Jsem si vědoma upozornění, jež visí v prostorách šaten "Za odložené věci neručíme," ale přesto chci poprosit další návštěvníky této akce o pomoc při hledání. Budu moc vděčná za vrácení, odměna ve formě láhve skvělého vína nálezce nemine. Děkuji a přeji příjemné prožití Velikonoc

Ztracený kabátstarosta
17.04.2017

Ahoj, to mě moc mrzí. Za dobu, po kterou dělám starostu, jsem nedostal informace, že by se na nějaké akci na sále ztratilo oblečení. Rád bych věřil, že se jednalo jen o záměnu či omyl pod vlivem opojení dobrým vínem a budu držet palce, aby se kabát našel.

Trestní řízeníMichal Pokorný
16.04.2017

Trestní řízení vychází z principu ULTIMA RATIO!

Jakou to má souvisloststarosta
16.04.2017

To, co píšete, je sice pravda, ale co to mění na skutečnostech, které jsem zmiňoval v minulém příspěvku? Vůbec nic. Skutečnost, že je aplikace trestněprávních kroků až krajním řešením v případě, kdy nestačí řešení, která nabízejí ostatní právní odvětví, je houby platná lidem, na které bylo neoprávněné podáno trestní oznámení šikanózního charakteru. Ono pro slušného a zákona dbalého člověka, který se s policií potká za normálních okolností maximálně při silniční kontrole, může být i stádium prověřování trestního oznámení nepříjemným zážitkem.

Pravda k dobrému ránuMichal Pokorný
15.04.2017

Bohužel jste pane starosto ve svém článku zmínil několik lží, kterými nezasvěcené spoluobčany popouzíte proti mé osobě - vytváříte tak lživé veřejné mínění obyvatel Kněžpole, kteří se neptají po pravdě, ale naslouchají představiteli obce v domnění, že mluví pravdu. Mohu zodpovědně říci, že do dnešní doby se mne na důvody odvolávání se proti stavebním řízení vedených POUZE v průmyslové zóně dotázal pouze 1 zastupitel, kterému jsem (alespoň doufám) plně vysvětlil mé důvody. Považuji se za ČESTNÉHO člověka, který si jde ZÁKONNÝMI prostředky za svým cílem. Někteří spoluobčané mi mohou potvrdit, že pokud za mnou přišli s radou o pomoc, vždy jsem jim vyšel vstříc. Stejně tak bylo v případě paní Fuskové! Zamyslete se: proč bych „přesvědčoval“ paní Fuskovou, abych ji mohl zastupovat v řízení proti rozšíření silnice do průmyslové zóny, když jsem byl sám účastníkem a tytéž námitky jsem podával sám? Dále jen postačí logicky uvažovat: vadilo by vám, kdyby před Vaší zahradou postavili vjezd do výrobní haly, tak jako ho postavili u ní... A jelikož se mne Vaše tvrzení dotklo (nestojí mi za to pomáhat někomu, kdo o pomoc nestojí), dotázal jsem se dnes paní Fuskové, jestli trvá na svých stížnostech a zda chce zrušit zplnomocnění. Sdělila mi, že plnou moc zrušit nechce a vjezd do výrobní haly jí stále obtěžuje. Rovněž mi sdělila, že se jí na situaci ptal i zastupitel p Švehla (v pozitivním duchu). V návaznosti na to by mne zajímalo, kdo Vám tuto lživou informaci o přemlouvání paní Fuskové k udělení plné moci sdělil-prosím, abyste mi jméno této osoby poskytl. Ano, máte pravdu, odvolávám se do stavebních řízení vedených za účelem rozšiřování průmyslové zóny. A nestydím se za to. Nedělám tak z důvodu nějakého veřejného blaha (za které bojují zastupitelé obce), ale ryze ze subjektivních/osobních důvodů. Chtěl bych, aby jsem si mohl v létě na noc otevřít okno, bez toho, aniž by mne i celou mou rodinu budil hluk vycházející z nově postavené haly firmy KOVOP. Totéž platí o víkendech, kdy mne osobně ruší hluk z výrobního procesu včetně vysypávání kovového šrotu do kontejneru. Rovněž mne osobně vadí, že dopravní obslužnost velkými vozidly je několikanásobně vyšší jak před 10 lety, kdy jsem dům v Kněžpoli pořídil a o rozšiřování průmyslové zóny nikdo nevěděl. Bojím se, když dcerka chodí po obci a kolem ní jezdí několika tunové nákladní vozidla-Vám to asi problém dělat nebude. Veškeré mé veřejně činěné jednání se snažím směřovat k tomu, aby se nenavyšovala výroba směrem k zabydlené části obce (mému domu) a tím i dopravní obslužnost přes obec. Nedokážu pochopit, proč mi upíráte moje zákonem dané právo, vždyť v případě, že budou námitky nesmyslné, tak se s nimi stavební úřad musí jednoznačně vypořádat, což učinil např. při poukázání na zastínění mé zahrady (zjistil, že zastínění od nové haly KOVOPu bude pouze ve zlomku dne, což zákon dovoluje a tím moji námitku „shodil“ se stolu). S některými dalšími námitkami se však nedokázal za několik let vypořádat (u některých muselo vůči stavebnímu úřadu dokonce zasáhnout až příslušné ministerstvo). Pokud brojím proti rozšíření silnice vedoucí do průmyslové zóny, tak ANO brojím. Důvodem je skutečnost, že v daném případě se dle mého přesvědčení stavební úřad dopustil trestného činu, když povolil rozšíření komunikace na plochu zeleně. Na závěr bych se nechtěl pouze bránit Vašim útokům na mou osobu, které nejsou hodny vašeho vzdělání, a proto Vám chci říci, že byste měl svým bližním pomáhat a ne je odmítat, pokud jsou v nouzi. K tomu jen uvedu, že pokud si někdo ze spoluobčanů nebude vědět rady např. s exekučním řízením, může jako minule starostou odmítnutá občanka přijít za mnou a požádat o radu. INTELIGENTNÍ LIDÉ ARGUMENTUJÍ, TI DRUZÍ OSOČUJÍ A JSOU AROGANTNÍ

Odpověď panu Pokornémustarosta@knezpole.cz
15.04.2017

Jsem, rád, že reagujete. Máte pravdu, inteligentní lidé argumentují. Proto také vždy dokládám svá tvrzení argumenty. Paní Fuskové jsme doporučili obrátit se na Vás z prostého důvodu, že když jste tak stál o její zastupování ve stavebních řízeních, jistě by Vás mrzelo, kdyby se na Vás neobrátila i v otázce exekuční. Domnívám se, že konkrétně jí obec pomohla velmi nadstandardně. Po požáru její nemovitosti to byla obec, kdo zajistil vyklizení požářiště( a nebylo to málo práce) a kdo ji nechal bydlet zdarma několik měsíců v obecní nemovitosti. Tak buďte laskavě objektivní. Pokud se ptáte na to, kdo mi sdělil, že jste ji přemluvil k udělení plné moci, tak to byla ona sama. Patrně nám každému říká něco jiného. Nikoho neosočuji, pouze konstatuji skutečnosti. Jak ve věci pana Uherka, tak v otázce Vaší osoby. Laskavě mě přibližte, kde jsem byl vůči Vám v minulém příspěvku arogantní. V žádném případě Vám neupírám právo, hájit svá práva, která Vám poskytuje stavební zákon. Jen mi v případě průmyslové zóny někdy přijde, že je zákon účastníky spíše zneužíván. Jinak si nedokážu vysvětlit, proč stavební řízení na jednu halu trvá 8 let. Trochu mě to připomíná činnost ekologických sdružení při stavbě dálnic, kdy kvůli pěti křečkům stojí stavby několik let a jejich přesídlení následně stojí několik milionů. Tohle vidím také jako zneužívání zákona. Buď je daný zákon špatný, nebo jej úřady a soudy špatně vykládají a nedokáži správně posoudit váhu jednotlivých protikladných zájmů. Chápu zájem na ochraně přírody, ale lidé jsou také součástí přírody, na což se někdy zapomíná. Ti křečci by se uměli přestěhovat na vedlejší pole. Jinak velká písmena se v diskuzi na internetu používají jako vyjádření důrazu až křiku, což zde není na místě. Také na Vás nekřičím. Hezký večer.

PS:starosta@knezpole.cz
15.04.2017

Neodpustím si ještě poslední poznámku. Vaše přesvědčení, že se stavební úřad dopustil trestného činu, když povolil rozšíření komunikace na plochu zeleně, a to v řádu desítek centimetrů, mě opravdu královsky pobavilo. Víte, podle mého názoru by bylo dobré, aby byly v rámci státní správy respektovány příslušnosti, které jsou dány jednotlivými zákony. Chtít řešit otázky stavebního práva na půdě policie v rámci trestního řízení je stejné, jako by chtěl úředník stavebního úřadu vyšetřovat vraždy. Každý by měl dělat to, čemu rozumí a na co se specializuje. Mám u policie hodně přátel, ale nevím o tom, že by tam bylo zaměstnáno moc odborníků na stavební zákon....

NÁVRHMichal Pokorný
15.04.2017

Dobrý večer. K otázce paní Fuskové je jisté, že buď jeden z nás dvou lže, nebo nás oba paní Fusková "lakuje". Jelikož nepřipustím, abych byl zplnomocněn od někoho, kdo by mi mohl říkat něco jiného, než druhým, navrhuji se v neděli 16.4.2017 setkat společně u paní Fuskové, abychom si vyslechli, jak to vidí ona. Pokud se potvrdí to, co píšete výše, ihned plnou moc ruším! Hodinu setkání si stanovte sám. A k těm trestným činům ohledně stavebního zákona a specialistům u policie jen musím dodat, že existují speciální trestné činy spáchané ve státní správě (Díl II trestního zákoníku) a opravdu garantuji, že tyto kauzy prověřují policisté. Vždyť i středně zkušený úředník stavebního úřadu rozpozná krádež od vraždy...

Návrhstarosta@knezpole.cz
15.04.2017

Dobrý večer, že existují trestné činy ve státní správě samozřejmě vím. Jen jsem hluboce přesvědčen, že to není tento případ. V posledních letech se však bohužel stává smutnou praxí, že někteří stěžovatelé používají policii a trestní oznámení jako jakousi další instanci, když jim není vyhověno ve správním řízení. Ono podání trestního oznámení nic nestojí, zato příslušný úředník musí odeslat spisy a chodit podávat vysvětlení, přestože postupoval správně. Vím o úředníkovi, na kterého bylo za 17 let praxe podáno téměř 40 trestních oznámení, které se následně ukázaly jako nedůvodné. Z toho 37 bylo od jednoho člověka, kterému kdysi nevyhověl ve správním řízení. Co se týče Vašeho návrhu, tak necítím nejmenší potřebu si narušovat sváteční víkend řešením této záležitosti. Můžeme se s paní Fuskovou potkat příští týden a zeptat se jí, jak to tedy je. Ozvu se Vám.

Plná mocMichal Pokorný
04.05.2017

Takže jsme se společně s panem starostou přesvědčili, že paní Fuskovou jsem NIKDY jakkoliv nepřesvědčoval o tom, aby mi udělila jakoukoliv plnou moc. Dále jsem se však od pí Fuskové dozvěděl, že již nechce bránit stavbě KOVOPU či silnice před její zahradou, proto ji samozřejmě nebudu dále v těchto řízeních zastupovat! Jen dovětek-ptal jsem se jí, proč už jí nevadí vjezd nákladních aut do KOVOPu před její zahradou-odvětila, že je jí líto pana Pavlici a to z důvodu, že jeho syn nechce firmu převzít a že prodělal veliké miliony...

Odpověď Jirkovi.Zdenek Uherek
13.04.2017

Jirko, nejsem odpůrcem tohoto chodníku a nikdy jsem neusiloval o jeho odstranění. To je nesmysl, to ani fakticky nejde. V roce 2010 jsem podal oznámení na nepovolenou stavbu KOMUNIKACE za mojí zahradou pro náklaďáky jezdící do dědiny a to byl hlavní důvod mého oznámení na MěÚ UH. Na chodník jsem upozornil s tím, že by se měl řádně dopovolit, když už se postavil bez povolení. Nešlo a nejde o nic jiného. V rámci stavebního řízení jsem loni uvedl, že není možné povolovat stavební úpravy na chodníku, který nemá povolení a šířka chodníku 1,5m, kterou napsal projektant, neodpovídá skutečnosti. Starosta obce ve vyjádření ke Krajskému úřadu ze dne 29.5.2012, pod č.j. 359/2012 napsal: „Je v zájmu všech, aby veškeré stavby probíhali v souladu se zákonem“. Jsem stejného názoru jako on. Jste názoru jiného? Jirko, je Vám jistě z televize a tisku známo, že řízení o odstranění stavby neznamená její odstranění a asi 99,9% nepovolených staveb je dodatečně povoleno a stavba se neodstraňuje. Kdyby ano, to by už musel být pořádný průšvih. Tu se to dá vyřešit.

RE:Pohádka na dobrou nocstarosta
13.04.2017

Pane Uherku, byl bych velmi rád, kdybyste laskavě v jakékoliv souvislosti nespojoval svoji osobu s mým jménem. Hluboce mě to totiž uráží. S Vámi by totiž žádný slušný člověk nechtěl mít nic společného. Navíc není vůbec hezké, takhle veřejně lhát. Celých osm let, co se angažujete v dění kolem průmyslové zóny Vám nikdy nešlo o jakoukoliv zákonnost. To je pouze zástěrka pro pomstu, potřebu dělat zlou krev a zviditelňovat se. Tudíž jsou naše motivy diametrálně odlišné. V mém zájmu je, aby bylo Kněžpole prosperující obcí s občanskou vybaveností na vysoké úrovni, místem příjemným pro život a také společenstvím spokojených občanů. K tomu je mimo jiné třeba pracovních míst, kde by si občané mohli vydělávat na živobytí a také finančních prostředků z rozpočtového určení daní, které slouží k financování provozu obce a investic do obnovy jejího majetku. Je mi jasné, že k pracovním místům moc velký vztah nemáte, vzhledem k tomu, že posledních deset let jste se práci příliš nevěnoval. Pravda, plně Vás zaměstnávalo psaní anonymních udání, trestních oznámení, podání a odvolání na všechny možné správní úřady. To se ale prací při nejlepší vůli nazývat nedá. Možná Vám tak ani nepřišlo, že jste svou činností přispěl mimo jiné k tomu, že společnosti KOVOP vznikla škoda prokazatelně přesahující 60 milionů korun, čímž jste ohrozil pracovní místa několika desítek kněžpolských občanů, kteří jsou zde zaměstnáni. Patrně jste chtěl nějaké také nezaměstnané kamarády. Co se týče možnosti dodatečného povolení stavby v rámci řízení o jejím odstranění, tak tato možnost samozřejmě existuje a zmiňoval jsem ji i ve svém článku. Musíte si však být velmi dobře vědom, že zde bude dosažení dodatečného povolení značně problematické, jelikož chodník nesplňuje předepsanou šířku a rozšíření brání sloupy elektrického vedení, sklep soukromého domu a také skutečnost, že v části své trasy vede na samé hranici pozemku paní Fuskové. Ta by snad s rozšířením problém neměla, ale čirou náhodou se jejího zastupování ve věcech všech stavebních řízení před časem ujal na základě plné moci Váš kamarád Ing. Pokorný. Ten samý Ing. Pokorný, který o kousek níže píše, že jeho zájmem je krásné a klidné Kněžpole, ale který se zároveň jménem paní Fuskové, která na daném pozemku bydlí v garáži a bydliště má na obecním úřadě v Mistřicích, odvolává do většiny stavebních řízení. Je zvláštní, jak jejím jménem rozhořčeně brojí proti opravě cesty a stavebním řízením v průmyslové zóně, přičemž jí osobně je to dle jejího vyjádření zcela lhostejné a plnou moc podepsala jen základě jeho přesvědčování. Dějí se v naší obci opravdu zvláštní věci. Možná si opravdu myslíte, že vše, co poslední roky děláte, děláte v zájmu občanů a největšího dobra a nevidíte všechny následky. V takovém případě by však bylo vhodné konečně otevřít oči, najít si skutečnou práci a začít vést normální život.

chodníkJirka
07.04.2017

Dobrý den, prosím pana Uherka, aby nezasvěceným vysvětlil, proč mu ten chodník vadí. Věřím, že má k tomu pádný důvod. Děkuji

chodníkPetr
09.04.2017

Pravdu blbci, o tom, že je blbcem říkáš zbytečně, neboť blbec nikdy nepochopí, že je blbcem skutečně.

Kněžpolské novinyMichal Pokorný
06.04.2017

Rovněž jsem si přečetl poslední Kněžpolské noviny a musím konstatovat, že máme s panem starostou společný cíl, ovšem každý ho chce evidentně dosáhnout jinou formou. Přesto obě skupiny chtějí docílit čistého, klidného, bezpečného a tím pádem spokojeného Kněžpole (z mé strany alespoň jedné její čtvrti).

Správně-právně nesprávný chodník ...Petr Jakšík
09.04.2017

Jen stručný dovětek: Když dva dělají totéž, nemusí to být totéž...

Chodník u KovopuPetr Otrusiník
06.04.2017

Když pomineme zmíněný fakt, že se zlikviduje plně dostačující a funkční věc, tak se dostáváme k otázce za čí peníze se ten chodník postavil?? A za čí se zlikviduje?? Není to mrhaní peněžmi?? Mohlo za to být spousta jiných, hezkých věcí, třeba zrovna pro děti. No ale nebudou protože král Kazisvět, z boží vůle král, opět úřadoval. Víte, když zemře člověk, tak sám o tom neví a pro ostatní v okolí je to hrozně těžké. No a úplně to samé platí když je někdo debil.

Chodník u KovopuKašný petr
05.04.2017

Dobrý večer, včera jsem ve schránce našla další vydání Kněžpolských novin a těšila jsem se, až si k nim v klidu sednu a přečtu, co je nového v naší obci, co se děje a co se bude dít. Jaké bylo zděšení, když jsem si přečetla článek o chodníku podél areálu KOVOP na straně 5. Už druhý den přemýšlím, jestli je vůbec možné, aby takový člověk, který se zřejmě nudí, byl našim spoluobčanem. Nechce se mi totiž věřit, že někdo může být proti chodníku, po kterém denně projde spousta lidí a hlavně dětí, které si jdou hrát na nově vybudované hřiště u kluzáku. Děkujeme Vám pane Uherku, že naše děti budou díky Vám chodit na dětské hřiště a kluzák naokolo.

re:Michal Pokorný
16.02.2017

Nestálo by z uvedeného důvodu poskytnutí nějaké záruky pro majitele pozemku, nebo nové jednání. Časem může člověk změnit názor na věc, obzvláště když je přesvědčen o jeho mylném názoru. Děkuji a doufám ve vybudování alespoň menšího přístřešku, který nebude přitahovat výrostky apod.

Re:zastávkastarosta
15.02.2017

Dobrý den, touto otázkou se již vedení obce zabývalo v minulosti několikrát, ale vždy to narazilo na nesouhlas vlastníků přilehlých nemovitostí. Tito jsou přesvědčeni, že zbudování přístřešku by přitáhlo ve večerních hodinách výrostky apod., kdy by následně mohlo docházet ke znečišťování okolí odpadky a rušení nočního klidu. Knot

ZastávkaMichal Pokorný
13.02.2017

Dobrý den, chtěl bych se touto cestou dotázat, zda by zastupitelé obce mohli zajistit alespoň menší přístřešek u autobusové zastávky směr Zlín. V případě nepříznivého počasí působí stání na volném prostranství demotivujícím způsobem na začátek pracovní doby :-)

Ordinace lékařeEva Hudečková
14.12.2016

Ráda bych se zeptala, jak to vypadá s otevřením nové ordinace lékaře v Kněžpoli? Domeček vypadá male, ale mile...a je na skvělém místě. Celkově dobrý nápad i počin....Chválím! Už se ví, který lékař ji obsadí? případně odkdy? Jaká je vaše vize - střídalo by se tam více lékařů? (bude tam pediatr a nebo praktický lékař pro dospělé)? Osobně preferuji pana doktora Františka Pospíšila a paní doktorku Požárovou :-)...Ale, ať už to dopadne jakkoliv, tato služba pro občany bude moc fajn!

Ordinacestarosta
14.12.2016

Ahoj Evi, děkuji za pochvalu. Až se dostaneš dovnitř, bude se ti ordinace líbit ještě víc. Skutečně se povedla. Z venku vypadá maličká, ale uvnitř vznikl skutečně reprezentativní prostor, který splní všechny požadavky na ordinaci. Ordinace je koncipována pro dospělé. S pediatrem je bohužel problém, neboť o tak malou obec nemá žádný zájem. Když jsem po odchodu paní doktorky Bartošové sháněli náhradu, tak to byl neřešitelný problém. Co se týče obsazení, obec v souladu se zákonem o obcích zveřejnila záměr pronájmu. Po obdržení nabídek od zájemců tyto vyhodnotí rada a vybere nájemce. Ordinaci si byli prohlédnout oba potenciální zájemci, tedy doktor Lapčík, i doktor Pospíšil. V této chvíli tedy ještě nevíme, kdo bude ordinaci provozovat. K rozhodnutí by mělo dojít začátkem ledna a samotné spuštění provozu ordinace už bude záviset na konkrétním lékaři.

Zastupitelstvo 8.12.2016Aleš Šimík
08.12.2016

Vážení spoluobčané, dnes 8.12.2016 neproběhlo Zastupitelstvo obce Kněžpole. Důvodem bylo neschválení programu Zastupitelstva. Spor vznikl o zařazení bodu DISKUSE do programu jednání. Vedením schůze byl pověřen místostarosta Hubáček, který dal hlasovat o programu. Tento program – bez diskuse – nepodpořili čtyři zastupitelé. Vzhledem k početné neúčasti zastupitelů vládní koalice nebyli tito čtyři zastupitelé přehlasováni. Nikdo nevznesl připomínky k výsledku hlasování. Následně převzal slovo starosta Knot, který nechal hlasování opakovat – se stejným výsledkem. Opět nikdo nevznesl připomínky k výsledku hlasování. Knot vyhlásil 5 minutovou pauzu a začal telefonicky svolávat nepřítomné zastupitele vládnoucí koalice. Neschválením programu jsme považovali zasedání Zastupitelstva obce za ukončené a opustili jsme zasedací mistnost. Zastupitelé obce: Aleš Šimík, Vladimír Stránský, Pavla Baláková

Zastupitelstvostarosta
09.12.2016

Za normálních okolností bych výše podepsané zastupitele oslovil jako vážené kolegy, ale bohužel si jich po včerejšku vážit nemohu. Včera totiž všichni tři předvedli naprostou aroganci vůči obci i svým voličům. Pan Šimík je zcela mimo, pokud píše, že zastupitelstvo neproběhlo. Ano, pravdou je, že výše zmínění zastupitelé zinscenovali na začátku zasedání trapnou a ubohou komedii, kdy díky tomu, že dva zastupitelé byli omluveni a dva měli omluvený pozdější příchod, nedošlo v první fázi ke schválení programu jednání. A to díky zmíněným zastupitelům, schovávajícím se pod kandidátní listinou Kněžpole pro život. Dotyční se zachovali jako nedospělé děti, když po většinovém neschválení doplňujícího bodu, který pan Šimík navrhuje pravidelně, a který nemá žádné opodstatnění, neboť diskuze probíhá vždy k jednotlivým bodům zvlášť, odmítli schválit program jednání, který obsahoval mnoho důležitých bodů, včetně rozpočtu na rok 2017. Aby se zastupitelstvo nemuselo scházet znovu za týden, přerušil jsem jednání a vyčkali jsme několik minut do příchodu dvou zastupitelů, abychom mohli konstruktivně pokračovat v jednání. Zastupitelé Kněžpole pro život se pak demonstrativně odebrali do kavárny oslavovat svůj triumf, jak to "všem nandali" Naštěstí současně dorazili zbývající dva zastupitelé, čímž bylo zastupitelstvo dále usnášeníschopné a mohli jsme normálně pokračovat v jednání. Naštěstí jsou ostatní zastupitelé ve své funkci v zájmu práce pro občany a obec. Nikoliv v zájmu šíření zášti a předvádění svého ega. Na místě pana Šimíka bych se spíš styděl, než abych se tím chlubil na diskuzi obecních stránek. Hold jsme každý jiní. Naštěstí.

???Aleš Šimík
13.12.2016

Který hulvát se skrývá pod přezdívkou starosta? Anonym?

ZastupitelstvoHlas lidu
12.01.2017

Kdo je starosta?

Kdo je starosta?starosta
12.01.2017

Dobrý den, jedince, kteří za dva roky (respektive za 6 let) nepostřehli, kdo je v obci Kněžpole starostou, odkazuji na záložku Orgány obce, kterou naleznou na úvodní straně našeho webu. Všem ostatním je podle podpisu starosta na obecních stránkách a obsahu mých příspěvků má identita jasná. Hezký den a jasnou mysl přeje Petr Knot, starosta

Re: Petardystarosta
05.12.2016

Dobrý den, nadužívání zábavní pyrotechniky v tomto období je problém téměř všech měst a obcí. Policie s tím nemá co dělat, pokud k tomu nedochází po 22:00 hodině, kdy by se mohlo jednat o rušení nočního klidu. Výjimkou je samozřejmě Silvestr, kdy je toto považováno za věc v místě obvyklou a všeobecně akceptovanou. Určitá úprava ve formě obecně závazné vyhlášky možná je, avšak v malých obcích, které nemají obecní policii, je její vymáhání velmi problematické. Takže doporučuji řešit domluvou, byť to v tomto konkrétním případě bude možná složité. Pro informaci přikládám stanovisko ministerstva vnitra. Používání zábavné pyrotechniky na veřejných prostranstvích: Dle judikatury Ústavního soudu je problematika prodeje a používání pyrotechnických předmětů již dostatečně regulována zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a obec proto nemůže přikročit k absolutnímu zákazu zábavné pyrotechniky na svém území (Pl. ÚS 5/99 – Šumperk, Pl. ÚS 2/2000 – Bílina). Uvedené závěry neznamenají nicméně absenci oprávnění obce regulovat za určitých podmínek používání pyrotechnických předmětů v samostatné působnosti formou obecně závazné vyhlášky. Toto oprávnění, jakož i podmínky jeho realizace dovodil Ústavní soud v nálezu Pl. ÚS 57/05 (Nový Bor). V tomto nálezu Ústavní soud konstatoval, že „povinnost, kterou má obec možnost uložit v rámci věcně vymezené samostatné působnosti ve smyslu § 10 zákona o obcích, je nutné interpretovat tak, aby se ukládaný zákaz či příkaz nedostal do rozporu s kogentními zákonnými normami nebo ústavním pořádkem.“ Jak vyplývá z dalšího nálezu, je otázku zákonnosti regulace používání pyrotechnických produktů třeba posoudit na základě interpretace účelu, který vyhláška touto regulací sleduje. Tento účel musí být širší nebo jiný než účel sledovaný zákonem č. 61/1988 Sb., tj. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Závěr: Obce nejsou oprávněny prostřednictvím obecně závazné vyhlášky přistoupit k plošnému paušálnímu zákazu používání pyrotechnických předmětů na svém území. Takový zákaz lze stanovit ve vztahu k určitým veřejným prostranstvím, vyžaduje-li to zajištění místních záležitostí veřejného pořádku např. s ohledem na potřebu ochrany obecního majetku.

petardyEva Hudečková
06.12.2016

škoda, je to fakt otravné...

petardyd.korinkova
06.12.2016

Je to velmi otravné. Od rána do večera buď střílí petardy nebo po sobě křičí. Kdyby byl někdo schopný chvilku zajistit klid, tak by to bylo úžasné. Jinak na Silvestr nebo jiné výjimečné akce mi to nevadí, ale toto je o něčem jiném...

PetardyD. Kořínková
04.12.2016

Dobrý den, zajímalo by mě, jak by jste navrhovali řešit neustálé bouchání petard, které střílí převážně děti ze sousedství. Kdyby to bylo 1X, 2X... tak by se to dalo vydržet, ale když je to od rána do noci, tak už to pěkně štve. Už toto nejmenované dítě zapálilo auto metr od našeho. Domlouvání se obávám nepomůže. Nějaké návrhy? Zavolat policii, sociálku nebo co? Díky.

Kvalita nové cestyJarek
23.10.2016

Dobrý den, nemůžu nereagovat na kvalitu nové komunikace, která byla s přihlédnutím ke svému stáří a omezenému jízdnímu komfortu a funkčnosti sběrných kanálů už nezbytně nutná a potřebná. S nadšením jsem sledoval přípravné práce související s výškovým zaměřením sběrných kanálů pro odvod dešťové vody z komunikace, kterou pracovníci prováděli se špičkovou nivelizační digitální technikou, což v konečném důsledku mělo zaručit bezchybný výsledek v konečné výškové úpravě komunikace. Zklamání přichází při dešti, kdy se vytvoří objemná kaluž na cestě podél celého našeho domu a v zatáčce do boční komunikace (Přídolka), kde sběrný kanál je nejvyšším bodem na nové cestě. Nechci ani domýšlet, jaké nebezpečí a hlavně následky tato skutečnost může mít pro bezpečnost provozu na této komunikaci. Jaké je řešení?

Re: Kvalita nové cestystarosta
24.10.2016

Dobrý den, na rozdíl od Vás nevidím kvalitu nově položeného koberce a rekonstruovaných kanálových vpustí tak tragicky. Ano, bezprostředně po dešti jsou na průtahu obcí kaluže, nicméně většinou tak max. v šířce 30 cm od obruby a nepříliš hluboké. Již několik hodin po skončení deště většina zmizí a na celém úseku jsou max. 3. Za ideálních okolností by tam samozřejmě neměla být ani jedna. Nicméně je třeba si uvědomit, že se jedná o rovinatý úsek, kde dosáhnout ideálního vyspádování každého metru komunikace je i s popisovanou moderní technikou poměrně složité. Nedomnívám se, že by tato situace měla mít popisované nedozírné následky na bezpečnost provozu. Za sebe, jako hlavního představitele obce, jsem především velmi rád, že se tato oprava podařila zrealizovat a naše obec je zase o kus krásnější. Nicméně pokud má někdo opačný názor, je možné se s ním obrátit na investora a správce komunikace, kterým je Ředitelství silnic Zlínského kraje. Přeji hezký den. Knot

Kvalita nové cestyŽuja
02.11.2016

Dobrý den, Chci jen stručně reagovat na Vaši odpověď k problému kaluží na cestě a především velké kaluže v místě napojení nové komunikace k Přídolce, která se vytvoří i po menším dešti. Možná se jen mylně domnívám, že kanálové vpusti se projektují a budují proto, aby v co možná v nejkratší době odvedly vodu z komunikace, tak že i cesta v Kněžpoli (na rovině) by měla být, k těmto vpustím spádovaná. Podle Vaší reakce jste vzniklý problém důsledněji neprozkoumal. V místě napojení hlavní cesty s Přídolkou není žádný výškový rozdíl. Problém je pouze v nesprávném umístění kanálové vpusti. Konečná vrstva cesty je již položena od hlavní cesty po transformátor, tedy zbývá položit pouze v části od transformátoru směrem dozadu, kde opravdu chybí, což nevyřeší tento problém. Je pravda, že voda v letních měsících se z komunikace po několika hodinách opravdu odpaří. V zimě tomu tak nebude, pro řidiče a chodce bude situace složitější a nebezpečnější při přejíždění a přecházení zasněženého ledu. Za kvalitu opravené komunikace odpovídá Ředitelství silnic Zlínského kraje, ale protože tato komunikace se nachází na území obce Kněžpole je taky spolu zodpovědnost na Vás, s kompetence starosty obce při řešení nedostatků a reklamací zbudovaného díla. Proto Vám přece občané z Kněžpole dali důvěru a nechali za práci starosty velmi dobře zaplatit. Cesta je krásná, ale po dešti v některých místech nebezpečná. Přeji pěkný den Jaroslav Žuja

silnicejuras
25.10.2016

Dobrý den, nová silnice je velmi pěkná. Ale nešťastné je napojení nové silnice na "přídolku". Zvláště minulý týden to bylo dosti znatelné. Přídolka je níž než kanál na nové cestě. A jiný kanál tam není . Zkuste v dešti přejít přídolku z chodníku na chodník. V zimě, když tam přimrzne voda, to nebude moc ok

Silnicestarosta
25.10.2016

Zdravím Vás, na Přídolce ještě není položena poslední vrstva komunikace, což vytváří zmiňovaný výškový rozdíl. Její položení bylo odloženo až do ukončení výstavby v této lokalitě, aby nebyla zničena stavební technikou. Jakmile dojde v budoucnu k položení poslední vrstvy, tak se výškový rozdíl srovná. Knot

SilniceEva Hudečková
18.07.2016

Děkujeme za novou cestu :-)

Silnicestarosta
19.07.2016

Ahoj Evi, jsem rád, že se silnice líbí a věřím, že bude dlouho sloužit. Vedení obce tu je proto, aby dělalo vesnici hezčí a příjemnější k životu. K tomu patří nejen sportoviště a jiná občanská vybavenost, ale také kvalitní komunikace. V tomto směru se nám letos opět podařilo udělat kus práce. Děkuju všem, kteří se na tom jakkoli zasloužili. Také bych rád poděkoval občanům, kteří bydlí podél opravovaných komunikací, za to, že vydrželi omezení, které stavební práce s sebou přináší. Určitě to ale stálo za to.

Hlášení obecního rozhlasuTicháčková
09.06.2016

Dobrý den, velmi špatně slyšíme hlášení obecního rozhlasu. Ale na webových stránkách si tyto informace není možné v odkazech Hlášení obecního rozhlasu zjistit. Nejsou aktualizovány a například dnes je tam jen zpráva o prodeji na 4.6.16, prodej dlažby a víc nic. Včerejší zprávy nezjistím. Na stránkách některých obcí je možné hlášení rozhlasu přečíst i po několika dnech zpětně, tady ani minulé hlášení. Děkuji za nápravu Radka Ticháčková, č.p. 185

OdpověďVašíčková Kateřina
10.06.2016

Dobrý den paní Ticháčková, ne všechny informace z hlášení rozhlasu jsou zaznamenávány na webové stránky obce do sekce "Hlášení obecního rozhlasu". Důležité informace většinou umístíme do sekce "Aktuality". Proto se někdy může jevit, že sekce "Hlášení obecního rozhlasu" není aktuální.

PozvánkaŠvehla Petr
07.05.2016

Zítra 8. 5. 2016 se bude sadit nový Kaštánek a světit nová kaplička.

Tombola o kladu májeO.S.K.CH
03.05.2016

Vyhlašujeme, že první losované číslo bylo červené s kravičkou č. 191 a druhý jako náhradník modrý s kravičkou č.35. Pokud náhodou vyhráváte, přihlaste se prosím na obecním úřadě. Děkuji

Hlášení obecního rozhlasuMichal Pokorný
25.04.2016

Chtěl bych se SLUŠNĚ dotázat-již několikrát jsem zaznamenal, že ulice jsou hlášeny dle příjmení rodin, které bydlí na začátku a konci dané ulice. Pro nás-náplavy (9let v Kněžpole)-stále schází orientační smysl. Je možné uvést i bližší označení ulic-domů např. od příjezdové cesty z UH (od Drozdových ke křižovatce)...Děkuji

Hlášení obecního rozhlasuIveta Hrušková
26.04.2016

Dobrý den, k vašemu dotazu uvádím, že úplný výčet domů je vždy uveřejněn na webových stránkách obce, popř. vyvěšen na informační tabuli u autobusové zastávky. Názvy ulic není možno uvést, protože Kněžpole oficiální názvy ulic nemá a tzv. zaužívané názvy znají pouze starousedlíci. V každém případě se při příštím výpadku elektrické energie budeme snažit, abychom danou část obce co nejlépe specifikovali a aby hlášení bylo pochopitelné i pro vás a pro ostatní přistěhovalé občany.

Malování na zeďMichal Pokorný
24.02.2016

Denně se dívám na nevzhledně vypadající zašedlý betonový plot spol. AZ BETON. Při tomto zevlení mě napadlo, zda by se na této zdi nemohli vyřádit žáci naší školy. Představoval jsem si to tak, že vedení obce osloví školu, zda má zájem, následně osloví majitele AZ BETONU, zda poskytne tuto škaredou plochu k malůvkám žáků, kteří během výuky vytvoří nějaké pěknější obrazce...Myslím si, že by to naši obec i proslavilo a stálo by za to pozvat např. oblastní novináře. Co vy na to?!

Malování na zeďstarosta
25.02.2016

Zdravím Vás, myslím, že to není vůbec špatný nápad. Zkusím oslovit majitele firmy, jaký na to bude mít názor.

Odkaz II|Kaňovskáalena
10.02.2016

Koho to zajímá, tak ať se podívá na úřední desku obce. Je tam dodatečné povolení pro AZ BETON na výrobní halu č. 506/16. Je postavená už si pět roků. Přečetla jsem na straně 2., kde nám Suchánkovi tvrdí, že dnes dělají 106 t za den a když budou v hale dělat, tak 113 t za den. to by jim stačili 3 náklaďáky tam a zas zpátky. Ty mají odjeté každé ráno po 5hod.To musí dodržovat. Dělají si z naší dědiny srandu. Kdo po dědině chodí, tak vidí sám, kolik tu jejích náklaďáků jezdí, baráky se nám třepou a praskají. Možem si na obci stěžovat jak chceme, oni budou takovým firmám, které nás obelhávají, pořád dávat souhlasy ke stavbám a ani trošku radě obce a zastupitelům nevadí že je to lež a doplatí na to občané a také naše a VAŠE děcka, které si to budou zažívat po nás. Pořád posloucháme jak nic nejde dělat, ale už dávno vidíme, že se nechce. Asi jsou jim milejší firmy co lžou a podvádí, než občané, kteří na to doplatí. Ať si to přečtou občané i naši zastupitelé, aby věděli co se tu vůbec děje. Teď je zima, AZ beton skoro najezdí, ale běžte se podívat, kolik toho mají udělaného. A na jaro znovu. A napište o tom do diskuze také. Jestli to ale Kněžpoláky na druhém konci dědiny zajímá. Dnes už asi ne.Zdravím slepé, hluché občany od KD1.

Odkaz|Kaňovská 9.2.2016alena
09.02.2016

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10363268581-ochrance/315281381960005/ Nevím kdo se díval?Kdo ne, ať se podívá. OÚ nás informuje jak ČT za naše peníze. Jelikož jsem nemocná a na zasedání 11.2. v 18 hod. se nemůžu dostavit byla bych ráda po zasedání nás občany informovat jak to vše skončilo . Řešení autobusové zastávky U vodárny v rámci plánované rekonstrukce komunikace č.497. Čekám na odpověď po zasedání, bez emocí.Těch už tady bylo. Děkuji Kaňovská.

informovanoststarosta
11.02.2016

Dobrý den, dost dobře nechápu, v čem spatřujete nedostatečnost informování ze strany obecního úřadu. Pozvánka na zastupitelstvo je v souladu se zákonem zveřejněna na úřední desce, následně je informace předávána prostřednictvím obecního rozhlasu, zasedání zastupitelstva je veřejné a usnesení ze zastupitelstva je opět zveřejněno na obecních stránkách. Takže můžete informace získat z pohodlí domova prostřednictvím svého počítače i bez speciálních žádostí na diskuzi. Přeji hezký den.

informovanost|Kaňovskáalena
11.02.2016

Pane starosto, děkuji za vysvětlení.Já se na obecní stránky dívám, jen by mě zajímalo jestli zveřejňujete všechny dokumenty.Třeba vyjádření od Ombudsmana,které je staré už asi 2 roky.Kde bylo vyvěšeno?Kdo si ho mohl přečíst.No a jinak se nic nezměnilo kamiony a AZ Beton jedou.Dnes kolem půl 8, Promont s betonem si to pěkně šinul po chodníku aby mohl projet kamion.Takže všem přeji hezký den.

informovanoststarosta
11.02.2016

Obec v souladu s příslušnými zákony zveřejňuje všechny dokumenty, které zveřejnění podléhají.

Nový webIng. Peter janků
21.01.2016

Dobrý den, nedá mi to a musí taktéž reagovat na nový vzhled webu. První dojem je dle mého názoru výborný, svěží vzhled a moderní webová prezentace, což se o starém webu říct nedalo. Jak je správně uvedeno v předchozích příspěvcích, svět jde dál. Ale když i negativní názor se počítá, musím hned pokračovat. Na druhý pohled už tak nadšen z webu nejsem. Jakkoliv nechci pochybovat o kvalitách firmy Machin, přijde mi to jako trošku odbyté. Pominu-li nepříliš prakticky zvolený úvodní obrázek, který se načítá nepříjemně dlouho, celý web není navržen příliš ergonomicky. Rozkliknete-li jakoukoliv nabídku nebo přejdete-li na jakoukoliv stránku, tak první co musíte udělat je vzít posuvník a zaskrolovat. Při přechodu z úvodní stránky se přeskládají nabídky, což pro mnoho uživatelů může být matoucí. Aktuality webu, které jsou jednou z nejdůležitějších částí, jsou pouze na úvodní stránce a to ještě někde naspodu. Ani po notné chvíli se mi je nepodařilo najít nikde v menu. Navíc jednotlivé aktuality nejsou datované. A to se ani nechci bavit o tom, že podobný web v roce 2015-16 z technického pohledu by měl nabídnout v nejdůležitějších sekcích (úřední deska, aktuality, možná i diskuze) možnost RSS feedů, které v době inteligentních telefonů a dalších zařízení jsou hojně užívané. A našly by se další věci. Prošel web vůbec nějakým připomínkovým řízením nebo tak jak padl první návrh se to zrealizovalo? Zamyslel se nad tím někdo prakticky?

Nový webIng. Peter janků
21.01.2016

A ještě jeden dotaz nejspíš přímo na Machin: To je fakt tak složité udělat diskuzi tak aby zachovávala alespoň základní formátování v příspěvcích - odsazení nových řádků atd...??????????

kotěAlena Žujová
13.01.2016

Dobrý den, nepostrádá někdo kotě? Od pondělka máme na dvoře malé asi půlroční kotě. Je bílé, konec ocásku má černý. Na hlavě u uší má černé skvrny a na boku větší černou skvrnu. Je VYKASTROVANÉ, na bříšku má jizvu. Majitel si ho může u nás vyzvednout kdykoliv. Děkuji a přeji pěkný den

Stránky obceAndrea Flíborová
19.12.2015

Mě osobně se nové stránky obce moc líbí, jsou přehledné, moderně stylizované... Každý má jiný názor, ale obec jde dopředu ve všech směrech a stránky se moc povedly...:-)

Nové stránky0000
17.12.2015

Mně se nová podoba líbí, jen je škoda, že foto zastavěné obce není kompletní-něco na levé straně schází...

Nová podoba stránekstarosta
17.12.2015

Dobrý den, paní Kaňovská, děkuji za Váš názor. I negativní názor se počítá a neexistuje mnoho věcí, které by se líbily všem. Ono v digitálním světě probíhá proces stárnutí výrazně rychleji, než v tom lidském. Naše internetové stránky byly staré 5 let a již delší dobu neodpovídaly moderním trendům. Pokud se podíváte po jiných obcích, tak stránky proběhly přestavbou téměř všude. Osobně se domnívám, že tato podoba je výrazně uživatelsky vstřícnější a na rozdíl od starých je optimalizována i pro prohlížení na mobilních telefonech. Věřím tak, že si najde i množství zastánců a nejen kritiků. U některých lidí, zejména u těch starších, převládá pocit, že jen to staré a osahané je dobré a zvykat si na něco nového je vlastně zcela zbytečné. Domnívám se však, že je tento přístup velmi špatný, protože pokud by se jím lidstvo v průběhu věků řídilo, tak stále sedíme v jeskyni u ohníčku, který jsme rozdělali křesadlem. Peťo, od Tebe, jako člena rady a bývalého místostarosty, bych očekával výrazně konstruktivnější přístup v komunikaci s obecním úřadem, než je komunikace přes diskuzi na obecních stránkách. Přeji všem příjemné a klidné prožití nadcházejícího svátečního období.

Stará ale názor můj.alena
17.12.2015

Starosto je pravda,že vše jde do předu ale ne vše nové je super.Za svým názorem si stojím. Něco tam opravdu chybí.Nemám problém pochválit když je něco co se mě líbí. Přeji hezký den Kaňovská.

Hrůza hrůz!|Alena Kaňovská|16.12.2015alena
16.12.2015

No toto se opravdu nepovedlo.Petře máš pravdu pravdoucí.V anketě bylo stále zatmění a naráz takové probuzení.Když je řeč o diskuzních příspěvcích tak snad ani nemá smysl psát.Vždyť tady v obci je všechno v pořádku.Všem občanům přeji krásné vánoce. OÚ ať vrátí starý design.

No tak tento upgrade webových stránek se tedy opravdu moc nepovedl...Petr Jakšík
16.12.2015

Jako každý den jsem se jen letmo podíval na to, co je nového na obecních stránkách a jen se nestačím divit - starý design je v nenávratnu, nové informace aby člověk hledal s lupou a nebo na hot-line se starostou a pro ty, kteří se tu až doteď vyznali a věděli kudy kam, tak jsou tyto nové stránky asi patrně hodně nepříjemným zážitkem. Já jsem se o nové tváři našeho webu dozvěděl až dnes odpoledne a patrně nejsem jediný, kdo bude apelovat nejen při debatách na zasedání obecní rady o jejich návratu zpět k oné původní variantě. A to nejen kvůli tomu, abych se znovu mohl začíst do některých příspěvků (i svých, to je jasné.. :-) ) v diskuzi, které celkem věrně odrážely problémy, kterými si Kněžpole prošlo za posledních pět let. Konspirační teorii o tom, že právě tento design webových stránek má odradit i poslední a nejzarputilejší diskutéry, kterým jde o to, kam se obec bude posunovat v dalším roce raději snad ani nebudu zmiňovat... Schválně zkuste bez velkého přemýšlení říct, kdy a kde jste dnes našli informaci o nedělním rozsvěcování kněžpolského Betléma...

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím